Personer i min närhet har sagt att Handelsbanken under 100 kronor är ett klipp, men nu är aktien till och med under 90 kronor och är ned nästan 20 procent bara i år. Varför sjunker aktien trots de rekordhöga intäkterna?


Det är inte bara Handelsbanken som haft det tufft, utan även branschkollegorna har fått sig en törn. Handelsbanken är däremot den enda som är ned tvåsiffrigt i år och på rött det senaste året.

Procent3 månaderi år1 år
Handelsbanken-16,3-18,6-9,5
SEB-9,8-7,5+6,7
Swedbank-19,7-8,6+11,7
Nordea-13,7-5,1+14,4


Som ni ser har onekligen Handelsbanken straffats mest. En stor del av oron härstammar från bankens enorma exponering mot fastigheter, då drygt 80-90 procent av utlåningen är till privatpersoners bolån, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.


På grund av de skenande räntekostnaderna har många fastighetsbolag fått det svårt, däribland SBB som jag nyligen sålde, samtidigt som privatpersoner sett en alltmer ökande andel av den disponibla inkomsten gå åt till räntebetalningar. En stor del av bundna bolån går även ut i år, vilket kommer resultera i att många binder sina lån till markant högre räntenivåer.


För bankerna är detta i grunden bra, men gäldenärerna måste också kunna betala tillbaka lånen och räntan. Det blir därför viktigt, som alltid, att hålla koll på kreditförlusterna för bankerna. I Handelsbankens fall är däremot kreditförlusterna minimala. För det första kvartalet var den kostnadsposten 30 miljoner kronor, vilket bleknar i jämförelse med Swedbanks 777 miljoner kronor. För SEB var kreditförlusterna 272 miljoner kronor.


Den stora fastighetsexponeringen gör dock marknaden oroad och det har spätts på av bankkollapser vi sett i år. Att Sveriges stabila banker ska sjunka på grund av misskötta amerikanska banker (och en viss schweizisk bank) är en bra fråga, men det är så klart inte ett gott tecken på att banker går under.


För att koppla till rubriken går det därmed att spekulera i att Handelsbankens aktie stiger om räntorna sjunker, men det är som sagt bara spekulation blandat med en intressant tanke. Att aktien skulle stiga är inte på grund av att kärnverksamheten tyngs av räntehöjningarna, tvärt om, men sentimentet kring banken påverkas negativt av fastighetsoron och även bankkollapserna som framkom av räntorna. De högre räntorna har också gjort att utlåningsvolymerna sjunkit och även där kanske räntesänkningar stöttar genom en tillbakagång till volymtillväxt. Det känns dock minst troligt.


Om dessa orosmoln släpper, skulle det kunna bli en trigger för bankens aktie. För att oron ska minska lär räntesänkningar behövas, eller åtminstone en tydligare bild av var räntan toppar (och därmed hur inflationstakten utvecklar sig). Detta skulle kanske (extra mycket betoning på kanske) bli ett exempel på skillnaden mellan bolag och aktie, de behöver inte röra sig i samma riktning.


Eller låter jag helt galen?