Sen jag sålde mina SBB-aktier har jag inte varit lika insatt i nyhetsflödet, även om jag fortfarande följt utvecklingen. Under den senaste veckan har jag varit utomlands och då har jag inte följt flödet alls förutom att logga in någon gång per dag och fort se utvecklingen av mina innehav.


Det har däremot hänt väldigt mycket för SBB under den korta tiden. Nu är det prat om att hela bolaget kan säljas genom en utvidgad strategisk översyn och fastighetsbolagets räntetäckningsgrad har också varit en het diskussion.


På fredagen kom även medieuppgifter om att SBB söker en köpare för hela bolaget och lite senare handelsstoppades aktien. Efter det kom beskedet att SBB:s vd och grundare Ilija Batljan avgår som högsta chef, men kvarstår som styrelseledamot.


Ny vd blir Leiv Synnes, som innan beskedet var Akelius finanschef och vice vd. Jag hade aldrig hört talas om honom innan, men många verkar tycka om honom. Han har länge jobbat på Akelius, som är i den motsatta positionen jämfört med SBB.


Oavsett ny vd eller inte består fortfarande krisen. Nettoskulden är nästan 80 miljarder kronor och någon större organisk amorteringsförmåga finns inte. Sett till det första kvartalet var det fria kassaflödet nära noll och för helåret 2022 var det ungefär minus två miljarder. I stället är det fastighetsförsäljningar eller kapitalinjektioner som gäller.


Aktien handlas dock så lågt att en nyemission skulle medföra en enorm utspädning. Hur låg måste kursen egentligen vara för att investerare ska vilja teckna? Därutöver är SBB:s största ägare Ilija Batljan förmodligen inte i form för att teckna sin pro rata-andel. Kanske skulle SBB kunna genomföra en riktad nyemission till en kapitalstark aktör, som exempelvis Akelius. Frågan är om Akelius vill äga SBB eller SBB:s fastigheter.


Vd-beskedet fick däremot aktien att rusa och aktien stängde upp över 50 procent. Sen årsskiftet är aktien dock alltjämt ned 70 procent. Jag sålde mina aktier på 8,7 och 7,3 kronor. Nu handlas aktien till drygt 5,3 kronor.


Den kanske bästa konsekvensen av den nya vd:n är förtroendet stärks för SBB. Ilija Batljans lovord föll gång på gång igen och även om han är trägen har förtroendet för honom tagit slut för många. Den här nya vd:n från välskötta Akelius blir en frisk fläkt.


Låneförfall kvarstår oavsett och de kommande tolv månaderna förfaller lån för 12 miljarder kronor. Kommande två år är det 17,7 miljarder. För ränteförfallen förfaller räntebindningar motsvarande 28 procent av lånestocken under det kommande året. Snitträntan lär därmed fortsätta upp, knappast förvånande.

Ur SBB:s rapport för det första kvartalet.


Sett till fastighetsförsäljningar kanske stora delar av beståndet kan säljas, till exempel resten av SBB:s skolfastigheter till Brookfield. Bostäderna kan vara svårare att bli av med på grund av de lägre indexjusteringarna. Kanske säljs hela SBB, men den nya ägaren måste fortfarande tampas med skuldsituationen.


Sammanfattningsvis är en ny vd är positivt och ännu mer positivt samt förtroendeingivande skulle vara att SBB slutar med alla komplexa upplägg. Förtroendet för Ilija Batljan var helt enkelt slut efter allt prat utan resultat och konstiga transaktioner. Skulderna kvarstår dock och stora saker måste ske för att rubba på nettoskulden på 80 miljarder kronor.