Idun Industrier fokuserar på att köpa små och medelstora industri- och tjänsteföretag och noterades i början av 2021 och har sen dess lyckats med en uppgång på drygt 35 procent mot index på -5 procent. Jag var på väg att teckna i deras erbjudande, men gjorde det inte tyvärr. Bolaget har legat lite under min radar, men nu tänkte jag titta lite om hur det ser ut.


Idun kom med sin rapport för det rapport för det tredje kvartalet nyligen och aktien stack 13 procent. Omsättningen steg nästan 45 procent, varav 15 var organisk, med stigande resultatmått. Även under det andra halvåret har siffrorna ökat ganska rejält.


Hittills har förvärvsintensiva bolag straffats på börsen, då finansieringen blivit dyrare samtidigt som det kanske blev lite väl mycket lån som nu måste hanteras. Iduns nettoskuld har ökat med över 200 miljoner kronor till 713 miljoner i det tredje kvartalet jämfört med i fjol. Samtidigt överstiger omsättningstillgångarna de kortfristiga skulderna två gånger och även om man justerar för varulager är tillgångarna större än skulderna.


I kassaflödesanalysen går det att hitta ett slagigt men positivt operativt kassaflöde som tyngdes under niomånadersperioden av ökade lagernivåer. Ökar lagret på grund av komponentbristen och att de vill säkra leveranser eller har de beställt för mycket och kanske behöver rea ut? Vi får se.


Investeringar i dotterbolag har halverats jämfört med förra året, vilket ändå är ganska intressant. Bolaget håller alltså tillbaka med sina investeringar nu när det blivit dyrare och det blir därmed upp till test för att se var för kvalité de förvärvade bolagen har. I och med den organiska tillväxten verkar det ändå finns något av substans i bygget.


Resultaträkningen visar på stigande omsättning och rörelseresultat. Även efter resultatet före skatt stiger, men inte alls lika mycket på grund av dubblade räntekostnader. Avkastningen på eget kapital är inte så högt på 2 procent och sjönk marginellt från året innan. Vad det nyckeltalet är i branschen vet jag inte, men Indutrade kunde uppvisa närmare 6 procent för det tredje kvartalet. Under hela 2021 hade Idun 12 procent, men även här slogs de av Indutrade med sina 20 procent.


Vad betalar man för den här bolagsgruppen då? P/E ligger på 32,33, vilket är ganska nära Indutrades på 31. Nu växer Idun snabbare än Indutrade, men det sistnämnda bolaget är avsevärt mer lönsamt. Indutrade ger också en nästan dubbelt så hög direktavkastning samtidigt som utdelningsandelen är drygt 6 procentenheter lägre på 42 procent.


Går det att få fram något resultat? Nja kanske inte av en sådan här snabb analys, det enda som jag nog kan konstatera är att jag hellre köper Indutrade än Idun just nu. Indutrade verkar vara mer stabila och är lönsammare, men växer inte lika fort. Marknaden verkar också lita mer på Indutrade, då aktien har tappat 19 procent i år mot Iduns 26 procent.