Renewcells affärsidé är att återvinna gamla kläder till en sorts massa som kan användas för nya kläder. Det låter givetvis bra, modeindustrin är trots allt en stor miljöbov, men bra bolag behöver inte betyda bra aktie. Om Renewcell ens ska klassas som ett bra bolag.


Aktien kollapsade med ett ras på drygt 75 procent i fredags efter vissa preliminära siffror på torsdagskvällen. Börsvärdet föll därmed från över 2 miljarder kronor till omkring en halv miljard kronor.


En anledningen till raset var att försäljningsvolymerna till fiberproducenterna, de som omvandlar massan till fibrer som sedan kan användas av klädtillverkarna, inte har nått de förväntade nivåerna. Utöver det har två tredjedelar av försäljningen skett till en agent (för att korta ned leveranstider i Asien), där Renewcell får 70 procent av försäljningspriset direkt och resterande 30 procent när agenten sålt produkten vidare.


Agenten har däremot inte lyckats sälja produkten, som heter Circulose, särskilt fort och därmed har Renewcells kundfordringar, och således rörelsekapital, ökat. Då Renewcell inte får betalt lika fort, försämras kassaflödet och bolaget kommer inte nå sitt mål om ett nettokassaflöde på break-even i det fjärde kvartalet. Någon ny prognos för när det ska nås gavs inte heller, vilket spär på osäkerheten.


I en intervju sade vd Patrik Lundström att detta sammantaget kan ses som en svagare marknad. När ett bolags aktie har en sån hög värdering som Renewcell dittills hade, har såna nyheter enorma effekter. Renewcell-aktien värderades till nästan 10x försäljningen för 2023 (dock räknat genom det groteska sättet att ta halvårsförsäljningen multiplicerat med två) innan fredagens ras. Efter raset är det i stället 2,5x.


P/E-talet då? Nix, negativt nettoresultat, likaså för resultatet före skatt, rörelseresultatet, och ebitda-resultatet. Kassaflödet lyser också illrött. Å ena sidan mer än dubblade Renewcell försäljningen mellan det första och andra kvartalet, men å andra sidan är förlusterna större än omsättningen. Förlusterna verkar inte enligt de preliminära siffrorna minska heller.


Förutom det till synes kroniska problemet med att växa lönsamt ter mig det ovan nämnda problemet med agenten och allt vad det innebär dock som tillfälligt. Något mindre tillfälligt är kanske den förtroendesmäll som bolaget fick.


Renewcell har tidigare sagt att det inte behövs någon ytterligare nyemission för att finansiera den ökade produktionen efter att en riktad nyemission genomförts tidigare i år. Vd:ns svar på huruvida det krävs en nyemission nu eller inte var inte direkt betryggande.

”Rampar det upp fort kommer det inte behövas. Tar det längre tid, då får man ta ställning till det då.”

Mycket hänger således på utvecklingen framöver på kort sikt. I kassan fanns det vid Q2:ans slut 37,1 miljoner kronor och kassaflödet för perioden var -19,4 miljoner kronor. De räntebärande skulderna (exklusive leasing) är samtidigt närmare miljarden. Det egna kapitalet står för 39 procent av balansomslutningen (kallat soliditet), vilket är långt ifrån ett styrketecken. Jag tror att det blir svårt för bolaget att låna några större summor, särskilt till några vettiga villkor.


Hur bolagets framtidsutsikter ser ut har jag svårt att svara på. Klart är det att modeindustrin behöver ändras till något mer hållbart, men huruvida just Renewcells teknik kommer att vara centralt i det eller inte vet jag inte. Trots allt har bolagets produkt använts hos flera välkända märken som H&M (som är storägare i Renewcell), Tommy Hilfiger, Zara, Levi’s och Calvin Klein.


En annan tanke jag har är att fabriker är specialiserade på en viss sorts produktion, vilket kanske gör det svårare för Renewcell att bryta igenom med sin nya produkt. Å ena sidan är det kanske endast ett hinder inledningsvis, eftersom när en producent märker att flera sektorkollegor börjar gå över till det så kanske den också gör det.


Sedan finns det som alltid hot för nya produkter/produktionstekniker. Renewcell skriver att det inte finns någon konkurrent just nu, men med tanke på den enorma marknaden är det bara en tidsfråga innan sådana dyker upp. Mardrömsfallet skulle vara om ett stort bolag gör ett intåg på marknaden, då Renewcells storlek och balansräkning knappast skulle leda till en vinst i den arenan.


Summa summarum föll Renewcell rejält, men det var också från skyhöga nivåer. Nu behöver bolaget kämpa i en rejäl uppförsbacke för att återfå förtroendet och jag tror att en utmärkt början skulle vara att börja visa svarta siffror, eller i alla fall visa på förbättring. Jag tänker inte röra aktien förrän den underliggande verksamheten kan göra så. Även om marknaden är enorm och framtidsutsikterna ljusa, krävs det att bolaget klarar sig så länge också. Annars var allt förgäves.