SBB äger precis under 30 procent av kapitalet och rösterna i bostadsbolaget JM, så det har ju spekulerats en del om att SBB ska köpa hela bolaget. Men kommer det att hända? Kanske, men jag tror att det är ganska säkert att det inte sker inom en snar framtid.

JM har ett börsvärde på 14-15 miljarder kronor, mot SBB:s dryga 42 miljarder, vilket innebär att JM är ett stort köp i förhållande till SBB:s börsvärde. Det är inte det lättaste att hosta upp en summa motsvarande cirka 35 procent av ens börsvärde, enkelt sagt. Om pengaproblemet är löst kommer något ännu svårare, vilket är att övertyga aktieägarna om att det är en bra idé.

Nu kan ju de vassa knivarna i lådan säga att SBB kan betala med egna aktier i stället för rent av pengar, vilket är helt korrekt. Detta medför dock några problem. Först blir det ännu svårare att övertyga aktieägarna om affären, då man i grunden vill späda ut deras innehav. För det andra måste ju säljarna tycka att SBB-aktien är värd att ha som betalning.

Ett annat problem med en betalning med aktier för SBB är att bolagets aktie har fallit rejält sedan årsskiftet, vilket då gör att aktien är mindre värd. För att betala en viss mängd måste därmed fler aktier att tryckas, vilket i sin tur leder till en ännu större utspädning för aktieägarna.

SBB har omsättningstillgångar på runt 12 miljarder kronor, varav kassan är 9,7 miljarder om man inkluderar likviditetsplaceringarna. För att påminna är JM:s börsvärde mellan 14-15 miljarder. Det är ju ”bara” några miljarder som saknas kan man ju tänka, men att lägga hela sina likvida tillgångar i ett bolagsköp lämnar ju ingenting kvar för investeringar i fastigheter, löner och andra utbetalningar.

Att låna sig en del av beloppet funkar ju också, men det blir ganska maffiga räntebetalningar på det. Dessutom har ju räntorna stigit på sistone, vilket gör detta tillvägagångssätt mindre attraktivt. En annan fråga är hur mycket bankerna skulle vara villiga att låna ut.

Om en nyemission skulle väljas skulle det i runda slängar innebära att SBB behöver trycka närmare 600 miljoner nya stamaktier, räknat på den nuvarande SBB-kursen på drygt 25 kronor. Antalet befintliga stamaktier är 1,4-1,5 miljarder, så SBB skulle alltså öka antalet stamaktier med runt 40 procent. Motiverar JM en så hög utspädning? Är det tillräckligt attraktivt? Om man i stället skulle räkna på när SBB-aktien stod som högst på nästan 68 kronor behövs det något över 200 miljoner aktier och utspädningen skulle då bli närmare 15 procent. Väldigt stor skillnad så att säga.

Värt att poängtera är också att detta är efter att JM fallit nästan 50 procent i år, samtidigt som SBB är ned runt 60 procent. I den andra uträkningen är SBB-aktien på toppnivån, medan JM:s aktie är vid dagens lägre nivåer. Detta är ju givetvis en lite orättvis beräkning. Om affären i stället skulle ha skett när de båda aktierna var på sina respektive toppnivåer skulle utspädningen landa på 25-30 procent. Det är fortfarande högt.

Ytterligare en sak som måste poängteras är att SBB redan äger nästan 30 procent av kapitalet och rösterna, vilket minskar utspädningen och mängden kapital som behövs. Oavsett handlar det om mycket pengar som kan spenderas på annat. Är det exempelvis bäst att köpa JM eller amortera skulder? Då skulle ju framtida räntebetalningar minska.

För att summera mina tankar så kommer SBB inte att köpa JM i närtid, eftersom det är en för stor affär helt enkelt. Det är för mycket att låna sig till det och det blir en för stor utspädning om det sker genom en nyemission. Detta är dock helt oräknat synergieffekter osv, vilket det ju givetvis finns. Det ändrar dock inte min uppfattning om att SBB inte kommer att lägga bud på JM inom en snar framtid.