Som jag nämnde i mitt inlägg över aktier jag har tittat på är Revolutionrace ett bolag jag börjat kika lite på. Jag tycker inte bolaget är särskilt dyrt, snarare kanske lite billigt beroende på hur optimistisk man är. På fredag lär däremot aktien bli billigare.


Anledningen till den väntade aktienedgången är Altors önskan om att sälja 7,8 miljoner aktier. En minskning av Altors innehav i Revolutionrace har skett i flera omgångar och vid varje tillfälle har aktien sjunkit, exempelvis 8 procent i februari. Visserligen var grundarparet med i den försäljningen, vilka är den näst största ägaren i bolaget efter Altor, som i sin tur har 30 miljoner aktier just nu innan försäljningen. Även efter försäljningen kommer därmed Altor vara en av de största ägarna, om inte den största ägaren beroende på exakt hur stor försäljningen blir.


Något värt att uppmärksamma är att det sedvanliga inlåsningsavtal som ingåtts efter den här placingen, alltså ett avtal där säljaren åtar sig att inte sälja fler aktier under en viss period, endast sträcker sig till mitten av augusti. Mer vanligt är att sådana avtal är runt ett halvår. Jag tycker att det verkligen visar att Altor vill ut ur bolaget. Det är dock ingen kortsiktig uppgång som föranleder det, i stället är aktien ned närmare 10 procent i år. På ett år har aktien emellertid rusat över 50 procent.


Som jag skrev i mitt inlägg tidigare ser jag en dryg 20-procentig uppsida (egentligen drygt 30 procent då, men aktien har stigit sedan dess) givet att det fria kassaflödet ökar med 10 procent årligen i tio år med en diskonteringsränta på 12 procent.


Förutom att caset på längre sikt till synes verkar vara något attraktivt, sett till en kassaflödesvärdering i alla fall, tycker jag att såna här placingar (dvs, större blockförsäljningar av aktier) tenderar att framkalla lite väl stora nedgångar. Således överväger jag att ta en bevakningspost. Det är inte något jag brukar göra, men jag har lite likvider på kontot som kanske får växlas till Revolutionrace-aktier, beroende på hur stor nedgången blir på fredagen.