Efter mycket letande har jag sammanställt en lista över fastighetsbolagens kreditbetyg.

BolagBetyg
SBBBB+, negativa utsikter (S&P); BBB-, positiva utsikter (Fitch); BBB, stabila utsikter (Scope)
CastellumBaa3, stabila utsikter (Moody’s)
BalderBBB, negativa utsikter (S&P); Ba1, negativa utsikter (Moody’s)
Cibus (äger)Inget
SagaxBaa3, positiva utsikter (Moody’s)
FabegeBaa2, negativa utsikter (Moody’s)
NP3BB, negativa utsikter (Nordic Credit Rating)
Atrium LjungbergBaa2, negativa utsikter (Moody’s)
WallenstamInget
WihlborgsInget
NyfosaInget
CatenaBBB-, positiva utsikter (Nordic Credit Rating)
PlatzerBBB-, stabila utsikter (Nordic Credit Rating)
HufvudstadenInget
CoremBBB-, stabila utsikter (Scope)
EntraBaa2, negativa utsikter (Moody’s)
NeoboInget
HeimstadenBB+, stabila utsikter (Fitch)
Heimstaden BostadBBB, negativa utsikter (S&P och Fitch)
AkeliusBBB, negativa utsikter (S&P); BBB, stabila utsikter (Fitch)
Diös Inget
TrianonIngen
FastpartnerBaa3, negativa utsikter (Moody’s); BBB-, stabila utsikter ( Scope)
EmilshusInget
Svensk FastighetsfinansieringBBB+, stabila utsikter (Nordic Credit Rating)


Som hjälpmedel har jag även skapat en guide för vad alla bokstäver betyder. Det gröna området innefattar kreditbetyg som anses vara ”investerbara” och det röda visar ”skräpbetygen”, som innebär högre risk. SBB och Corem sticker ut med att Scope är kreditvärderingsinstitut där, men skalan är ungefär samma som S&P och Fitch. Något bra att veta är också att utsikterna indikerar i vilken riktning kreditbetyget sannolikt kommer röra sig inom 1-2 år.


Just för fastighetsbolag kan kreditbetyg vara väldigt viktiga. Kreditvärderingsinstitut sätter ett betyg i ett försök att visa sannolikheten för att obligationsemittenten klarar av sina skuldåtaganden. Ett bolag med ett AAA-betyg har en väldigt stark kreditkvalité (förmåga att betala skulder), medan ett bolag med betyget B+ har en (enligt institutet) betydligt sämre förmåga att betala av sina skulder.


Betygen brukar delas in i två grupper: investment grade (investerbara) och high-yield, eller det lite mer elaka junk (skräpstatus). Eftersom bolag med högre kreditkvalité anses vara en säkrare investering kräver inte investerarna en lika hög ränta. För de bolag med lägre kreditbetyg vill investerarna kompenseras för den ökade risken och därmed krävs en högre ränta. Med andra ord sänker ett högt kreditbetyg räntekostnaderna, varför det är viktigt för de fastighetsbolag som nyttjar obligationsfinansiering.


Något som går att se i tabellerna är att flera fastighetsbolag ligger i den ”investerbara” delen. Det är främst SBB och Balder som sticker ut med lägre betyg (NP3 har också skräpbetyg). SBB:s kreditbetyg från Fitch och Scope ändrades senast i början av december i fjol, så det finns en risk för nedgradering där efter att S&P sänkte sitt kreditbetyg.


Balder har även ett BBB-betyg (investerbart) med negativa utsikter från S&P. Om det kommer någon revidering där får vi se. Balder har både emitterat skuldebrev och genomfört en riktad nyemission för att minska risken för en sänkning, men Moody’s har oavsett sänkt sitt betyg. Hur S&P gör får vi helt enkelt vänta och se.


Angående varför det är två stycken Heimstaden är för att själva Heimstaden äger Heimstaden Bostad (tillsammans med institutionella investerare, bland andra Alecta). Heimstaden Bostad äger i sin tur fastigheterna. Det är dock bara Heimstaden som finns på börsen, i form av en preferensaktie.


Sist finns också Svensk Fastighetsfinansering. Jag hade aldrig hört talas om det här bolaget innan, men det är ett bolag som ägs i lika stora delar av Catena, Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs. Svensk Fastighetsfinansering skapades för att de nyss nämnda ägarna ska utöka sin tillgång till finansiering.


Har jag missat något bolag? Meddela mig då så skriver jag in bolaget.