Av mina 14 innehav är det ett som har gått mycket bättre än de andra. Dessvärre är det mitt minsta innehav som gått bäst, men det finns även tydliga uppgångar hos mina större positioner.


Plejd har rusat hela 52 procent i år till kursen 255 kronor, men handlas alltjämt en lång bit under den tidigare toppnivån om 482 kronor. Mycket har drivits från ett ökat risksentiment, men belysningsbolaget har även presterat väl finansiellt på sistone.


Tidigare under 2023 bromsade tillväxten in och Plejd fick till och med likviditetsproblem, vilket sedan löstes utan större problem allteftersom rörelsekapital frigjordes. Bolaget har överlag en sund balansräkning där lejonparten av finansieringen kommer från eget kapital snarare än räntebärande skulder. Därtill uppvisar Plejd, med viss volatilitet ska nämnas, fina rörelsemarginaler, i synnerhet de senaste två kvartalen. I de senaste två kvartalen har även försäljningstillväxten varit drygt 30 procent.

Med ett P/E-tal på 51x (R12m) är det dock inte ett billigt bolag och utgör som skrivet en minimal del av min portfölj.


Om man i stället tittar på vad som gett mest avkastning i kronor är det Investor, där aktien stigit 24 procent, tätt följt av Atlas Copco. Den senares kursrörelse är mindre och uppgår till 14 procent i år, men det är mitt största innehav och en knapp femtedel av min portfölj så alla rörelser där får stora genomslag på portföljen.


Som skrivet är mycket drivet av ett ökat risksentiment och det märks i värderingarna. Jag screenar någorlunda regelbundet efter nya innehav, men mycket har blivit dyrt tycker jag. Samtidigt tenderar det att vara bättre att inte försöka förutspå börsens rörelser, även om det verkligen tar emot att eventuellt börja köpa bolag till (sannolikt?) höga värderingar. Personligen uppgår kassan i min portfölj till knappt 2 procent och jag brukar vara i princip fullinvesterad hela tiden, så i slutändan är det lyckligtvis inte ett så stort problem för mig. Om jag emellertid skulle ha haft en större kassaposition nu skulle jag vara väldigt osäker på vad jag gjort med den.