Jag ska försöka att hålla mig ganska konkret och inte svamla för mycket nu, men det är lätt hänt med inlägg som dessa när man diskuterar mycket. Det jag tänkte försöka göra är att få ned några funderingar om nästa år.


Det är mycket i världen som både händer och har hänt under året. Kriget i Ukraina pågår fortfarande, räntorna är på uppsving och inflationen är skyhög. Bostadspriser har sjunkit och väntas fortsätta sin kräftgång, medan aktiemarknader har varit svängiga med övervikt nedåt.


De tre förstnämnda (krig, räntehöjningar och inflation) hoppas jag tar slut under det kommande året, då ju längre de pågår desto värre blir det. I alla fall för inflationen och kriget. Att räntorna stiger har jag inte så stora problem med, utan det känns mer som en återgång till någon mer normal nivå (även om vi vant oss vid nollränta). Att räntorna stiger kan hjälpa investerare att skilja agnarna från vetet, för att använda en alltför använd metafor. Om räntorna blir för restriktiva är det dock en annan historia.


När det inte längre är gratis att låna kommer färre mindre bra investeringar att göras från både företag och stat, förhoppningsvis. Det här året har lite varit som ett ”tillbaka till grunderna”-år, där ursprungsbetydelsen för ekonomi kommit in igen. Ekonomi betyder hushållning med resurser, vilket är vad många företag gör med sina (både kommunicerade och icke kommunicerade) besparingsprogram.


Parallellt med att bolagen kämpar med att sänka kostnaderna, gör inflationen att konsumtionen sjunker. Det är ytterst få branscher, om ens någon, som till slut inte drabbas av en låg konsumtion, även om tiden kan variera stort. Jag har läst att vinstmarginalerna har varit historiskt höga, vilket skulle kunna innebära att det finns utrymme för att sänka priserna lite alternativt inte föra vidare hela kostnadsökningen.


Som investerare vill man givetvis att företaget ska kunna föra vidare sina kostnader och gärna lite till, men i breda samhällsdrag kan det bli problematiskt. Om bolagen är för envisa kommer centralbankerna sannolikt att fortsätta höja, vilket inte gynnar konsumenterna och därmed i förlängningen bolagen.


Fallande tillgångspriser är inte ett så stort problem, enligt mig. Då jag är ganska likvid (10-15 procent) skulle jag inte klaga någonstans om aktier fortsatte ned. I ett tidigare inlägg försökte jag resonera lite om varför börserna har stigit och att jag har svårt att förstå det. Att kunna köpa till exempel Atlas Copco, Volvo och flera andra bolag till lägre priser låter bara bra.