Jag fortsätter att titta på Revolutionrace efter att jag tagit en bevakningspost i bolaget. Nu har jag skummat igenom den senaste rapportkonferensen och även räknat lite på de finansiella målen.


Bolaget erbjuder en transkribering av rapportkonferenserna, vilket är väldigt smidigt. Revolutionraces vd Paul Fischbein talar mycket om expansion och att ta större marknadsandelar. Exempelvis är Sverige och Finland de länder där bolaget har störst marknadsandel, dock blygsamma 5 procent.


Sortiment är ett annat viktigt tema. På senare tid har tunnare och luftigare kläder lanserats för att anpassa utbudet efter länder som inte har det lite kyligare nordeuropeiska klimatet. Logiken där är nog svår att argumentera emot. Andra produktkategorier där utbudet långsamt ökar är skor, men den största kategorin är bolagets byxor, som står för mer än hälften av bolagets omsättning. Den framtida tillväxten ska främst komma från ökade marknadsandelar och nya produktkategorier.


Målet för den framtida tillväxten är 20 procent de kommande tre åren med en justerad rörelsemarginal på 20 procent.

Tillväxtmålet ser lite ambitiöst ut i nuläget, medan det i stället är motsatsen för rörelsemarginalmålet. Jag tror, och hoppas, att 20 procent blir ett golv, snarare än ett tak framöver.


Om bolaget når målen kommer försäljningen att växa från 1,8 miljarder kronor till 3,1 miljarder och rörelseresultatet stiger från drygt 380 miljoner kronor till 620 miljoner. I nuläget har bolaget en nettokassa på runt 270 miljoner kronor och således är vinsten före skatt större än rörelseresultatet. Det handlar dock inte om några stora summor, så jag exkluderar det helt i beräkningen. Med en skattesats på 21 procent (bolaget ligger ungefär där) växer nettovinsten från 299 miljoner kronor till 490 miljoner.


Utspätt per aktie blir det en ökning från 2,65 kronor till 4,34 kronor. Dock återköper bolaget aktier, vilket å ena sidan minskar antalet utestående aktier, men å andra sidan försämrar räntenettot. Jag ser dock återköpen som betydligt mer värdeskapande än bara sitta på en pengahög. Summa summarum leder i alla fall allt detta till att P/E-talet för det tredje räkenskapsåret blir 11x räknat på onsdagens stängningskurs. Jämfört med P/E 18x i dag är det lågt.


Om bolaget skulle nå en vinst per aktie på 4,34 kronor och ha samma värdering på P/E 18x blir kursen strax under 80 kronor, eller över 60 procent högre dagens kurs på 48,2 kronor. Det ska dock vara tydligt att detta är om målen nås, vilket är långt från en garanti. Bolaget har till och med legat under tillväxtmålet i ett par år. Att målet på 20 procent rörelsemarginal understiger nuvarande nivå kan också ses som ett inte särskilt optimistiskt mål. Dock kostar expansion, vilket bolaget berörde under konferensen. Fler behöver anställas (dock inte särskilt många enligt vd:n) och marknadsföring ska ske. Med 60 procent uppsida finns det emellertid till synes ändå en säkerhetsmarginal, vilket är varför jag köpte en bevakningspost.