Handelsbankens rapport blev godkänd av marknaden och aktien steg 5 procent till 103,8 kronor, men då det egna kapitalet också ökade så är P/B-värderingen alltjämt oförändrad.


De totala intäkterna steg 25 procent och den allra största intäktskällan, räntenettot, ökade 27 procent i det tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol. Även sekventiellt var det fin intäktstillväxt på 7 respektive 4 procent.


Kostnaderna ökade endast 11 procent i årstakt, vilket gav ett fint utslag på nettoresultatet. Det steg 37 procent till 8,0 miljarder kronor, motsvarande 4,02 kronor per aktie. För niomånadersperioden har Handelsbanken nu genererat ett resultat per aktie på 11,04 kronor. Det är nog högre än hela fjolårets vinst på 10,95 kronor per aktie.


Då utdelningen för 2022 var 8 kronor (ordinarie 5,5 + extra 2,5) finns det med fog utrymme för ytterligare höga utdelningar. Sannolikt lär såväl den ordinarie utdelningen som den extra att höjas för detta år.


Bolagets kärnprimärkapital uppgick till 168 miljarder kronor och kärnprimärkapitalrelationen var 19,4 procent, vilket överstiger det uppskattade kapitalkravet på 129 miljarder kronor (motsvarande 14,8 procent). Handelsbanken vill däremot ha 1-3 procentenheters marginal från kapitalkravet, innebärande att banken kan minska kapitalrelationen med 1,6 procent procentenheter (från 19,4 till 17,8). Det riskvägda exponeringsbeloppet, alltså nämnaren, var drygt 869 miljarder kronor.


Räknat på att banken ligger i toppen av sitt kärnprimärkapitalintervall på 17,8 procent kan omkring 13,1 miljarder kronor frigöras. Som The Dividend Story räknade ut kan därmed 6 procent av aktiestocken återköpas. Alternativt kan en extrautdelning på cirka 6,60 kronor ske.


Personligen väljer jag ett återköpsprogram alla dagar i veckan, men mina förväntningar är låga på den fronten.


I alla fall, tillbaka till det gångna kvartalet. Det var i stort sett förbättringar på alla punkter och även bättre än analytikernas förväntningar. Förutom det ovan nämnda så sjönk K/I-talet, kreditförlusterna var i princip obefintliga och fondverksamheten tog marknadsandelar.


Som jag skrev i mitt inför rapport-inlägg så tycker jag inte att aktien är superbillig, även om jag fortfarande ser den som attraktiv. P/B-talet är som skrivet 1x och flerårssnittet är runt 1,15x. Medan multipelexpansionen förhoppningsvis sker så kan stora utdelningar inkasseras. Jag gillar det och aktien är mitt femte största innehav.