Jag har både funderat och skrivit ett par gånger om hur man ska utnyttja belåning i sin portfölj. För de med hög risktolerans är detta kanske ett lätt svar: Köp aktier. För oss som är lite mindre risktåliga finns det däremot flera sätt, exempelvis det jag gjort.


Jag har köpt in mig i ETF:en XACT Norden Högutdelande med hjälp av belåning. ETF:en ger i år 1,63 kronor per fondandel fyra gånger; en total utdelning på 6,52 kronor. Det är ett trevligt tillskott till mina totala utdelningar. Visserligen kommer jag endast att få två utdelningar från fonden i år, så endast hälften inkasseras just detta år. Det motsvarar en ökning i mina utdelningar i år på 4,3 procent, inga monstersiffror med andra ord. Nästa år när jag får hela utdelningen borde ökningen bli mer kännbar.


Om jag bara använder utdelningarna för att betala tillbaka lånet kommer det ta 17 år, givet en oförändrad utdelning. Det lär dock inte vara fallet, så förhoppningsvis går det snabbare. Trots att man kan ha krediten hur länge som helst, avser jag ändå att betala tillbaka den allt eftersom.


Då belåningen understiger 10 procent av det jag kan belåna är räntan 0 procent, vilket är varför jag gör det här. Ett gratis kassaflöde. Fortsättningsvis går även ETF:en att belåna, så utrymmet för att låna till 0 procents ränta ökar på grund av köpet.


Kommer jag utnyttja mer av krediten? Det har jag inga planer för, då det minskar svängrummet upp till 10 procent. Om mina innehav, som är belånade, skulle sjunka drastiskt i värde medför det att summan jag kan låna gratis minskar. Det innebär således, om jag förstått allt rätt, att det jag lånat överstiger 10 procent och att jag därmed behöver betala ränta. Räntan på belåning över 10 procent är 1,69 procent, drygt en tredjedel av XACT Norden Högutdelandes direktavkastning, så det skulle fortfarande vara lönsamt, men det är inget jag eftersträvar.