Stålbolaget SSAB:s rapport är nu anländ och förutom att utdelningen kom in lägre än min (något överambitiösa) prognos var rapporten ganska bra med en oväntad stark utveckling i SSAB Europe.


Inför rapporten låg konsensus på ett i princip halverat justerat ebitda-resultat bara mellan Q3 och Q4 och en utdelning på 5,06 kronor. Utfallet blev ett 40-procentigt tapp i ebitda och en utdelning på prick 5 kronor. Min egen prognos för utdelningen var 5,4 kronor, grundat på att jag trodde att vinstnedgången inte skulle vara så stor som analytikerna trodde.


En utdelning på 5 kronor motsvarar en direktavkastning på runt dryga 6,5 procent. En helt okej direktavkastning, men inget fantastiskt. Kombinerat med återköpsprogram förbättras det dock, vilket är något styrelsen vill ha ett förnyat mandat för.


En utdelning på 5 kronor blir ungefär 5 miljarder kronor. Det fria kassaflödet under 2023 var 14,9 miljarder kronor, men mycket stöd har kommit från ett minskat rörelsekapital. Rörelseresultatet för 2023 har inte långt ifrån halverats jämfört med rekordåret 2022. Att kassaflödena därmed minskar något under 2024 är nog ingen högoddsare, men det är ändå från ganska starka nivåer.


Nettokassan ligger på 18,2 miljarder kronor (inklusive leasing), vilket ger en nettoskuldsättningsgrad på -27 procent. Det finansiella målet är mellan -20 och 20 procent, innebärande att SSAB i nuläget har en för stor nettokassa (ett oerhört jobbigt problem att ha…). Dock ska 5 miljarder delas ut, varpå nettokassan och nettoskuldsättningsgraden sjunker till 13,2 miljarder kronor respektive -21 procent. Givet att SSAB fortsätter generera positiva kassaflödena i år (vilket jag ser som sannolikt) och att SSAB potentiellt kan tolerera att ha en nettoskuldsättningsgrad på strax under 20 procent, ser jag att bolaget eventuellt kan dra igång ett nytt återköpsprogram.


Det pågående återköpsprogrammet uppgår till 2,5 miljarder kronor. Det motsvarar 4 procentenheter i nettoskuldsättningsgrad. Att SSAB fortsätter generera positiva kassaflöden (inräknat utdelning) medför en ökad nettokassa och därmed potential för nya återköp. Som skrivet överskrider bolaget skuldsättningsmålet redan i dag justerat för den framtida utdelningen. När nya återköp kommer är svårare att sia om. Hittills har 2 av 2,5 miljarder kronor använts, men räknat i antal aktier understiger återköpen mandatet på 10 procent markant. Därmed kan ett nytt program dras igång redan innan årsstämman, som brukar ske i april. Med det sagt kanske bolaget avvaktar till stämman alternativt drar igång ett på hösten för att beakta hur nettokassan dittills utvecklats.


En nyckelfaktor för att SSAB ska fortsätta generera positiva kassaflöden (särskilt utan stöd av minskade varulager) är att SSAB Europe repar sig. Under det fjärde kvartalet var affärsområdet oväntat starkt och det justerade resultatet skrevs till 165 miljoner kronor. Det är alltjämt en urusel marginal på under 2 procent, men det är oavsett på plus.


Bolaget värderas till ett P/E på 6x. Vissa kanske tycker det är superlågt, men i råvarusektorn tenderar värderingarna vara låga när det går bra och höga när det går dåligt. För egen del har jag mer lutat åt att skala ned innehavet något snarare än att öka det, eftersom börskursen dragit iväg på sistone parallellt med sjunkande finansiella siffror. SSAB har emellertid varit en av mina bättre aktier med en totalavkastning på i runda slängar 100 procent över ett par år och jag tycker ledningen gör mycket rätt med den förändrade produktmixen, ökat fokus på rörliga kostnader och återköp på sistone. Därför har jag hittills inte sålt något och det är mitt femte största innehav.