Knut Frängsmyrs vistelse hos Avanza blev väldigt kort, endast en vecka, efter att det framgått att han fått böter kopplat till en ombyggnation av bostaden. Vissa tycker att Avanzas styrelse har gjort ett bristfälligt jobb och Di har till och med gått så långt att säga att ordförande Sven Hagströmer bör avgå.


Bakgrunden är att Avanza anställde Knut Frängsmyr, med bakgrund inom flera toppositioner på Klarna, och kort efter han tillträtt kliver Finansinspektionen in och säger att han inte lämpar sig för en post som bank-vd. Anledningen är just de böter han fick efter svartbygget.


Självfallet ska personer som leder företag och, i banksektorn, som ansvarar över miljarders kronor inte vara kriminella. Det kan alla gå med på. Men jag tycker å andra sidan att i det här fallet var lite väl tilltaget av Fi, i alla fall verkar det som det. Jag vet inte exakt vad Fi har sagt och de exakta detaljerna bakom. Rent principiellt kan det ju sägas att om renoveringar gjorts utan bygglov och andra händelser av dylik innebörd, skulle sannolikt en del vd:ar och andra toppchefer hänga löst. Sedan gäller det här endast för bolag under Fi:s tillsyn, dvs främst bankerna.


Vad det verkar som hade Knut Frängsmyr inte berättat om detta för styrelsen och därutöver är Klarna också under Fi:s tillsyn, vilket innebar att han i förlängning redan i viss mån passerats Fi:s krav. Förmodligen var det Dagens industris granskning av svartbygget som lyfte frågan ända upp till myndigheten. Avanzas styrelse rekryterade således en banktopp till sin bank. Om det beskrivs så tycker jag att styrelsen fått för mycket skit. Det är alltid lätt att vara efterklok och säga vad som borde gjorts.


Att det är lite pinsamt, ja kanske. Ska Sven Hagströmer ska avgå på grund av detta? Nej. Att Avanza inte gjort de mest lyckade vd-rekryteringarna har dock uppdagats nu. Fem vd:ar på 10 år efter att den operativa och vice vd:n Gunnar Olsson nu tagit över som tillförordnad vd. Givetvis är detta negativt och något som styrelsen borde ta med sig, särskilt Sven Hagströmer i spetsen, men återigen så tycker jag inte att styrelsen grovt misskött sin uppgift med just Knut Frängsmyr. Nu får fokuset riktas om och en ny vd hittas.


Faktum kvarstår också att Avanza inte är något skitbolag, utan det är ändå ett välfungerande maskineri (oftast i alla fall…).