Peabs rapporter fortsätter att vara trista läsningar med mest sjunkande siffror. En ljuspunkt i det tredje kvartalet var däremot att nettoskuldsättningsgraden sjönk något, men likviditeten är alltjämt något ansträngd.


Nettoomsättningen sjönk med 12 procent till 14,7 miljarder kronor och rörelseresultatet minskade till 0,8 miljarder kronor, från 1 miljard. Rörelsemarginalen var 5,3 procent, jämfört med 6 procent i fjol. Föga förvånande är även alla andra siffror lägre än under fjolåret. Orderingången minskade till 34,6 miljarder från 42,8 miljarder.


Nettokassaflödet i det tredje kvartalet var negativt på 0,4 miljarder kronor, men bolaget amorterade dock 1,4 miljarder kronor varav 1 miljard var hänförlig till banklån och dylikt. Resterande 0,4 miljarder var kopplat till projektfinansiering (lån kopplade till bostadsbyggen). Med en snittränta på 5,5 procent är det klokt att banta skulden.


Även om nettokassaflödet var negativt så sjönk nettoskuldsättningsgraden till 0,7x i Q3 från 0,8x i förra kvartalet. Peabs målintervall är 0,3-0,7. Jag hoppas att Peab fortsätter att försöka få ned skuldsättningen och sänker utdelningen nästa år. En halverad utdelning på 2 kronor skulle ändå ge en direktavkastning på attraktiva 5 procent räknat på kursen 40,6 kronor. Förra utdelningen på 4 kronor kostade 1,15 miljarder kronor, vilket är särskilt mycket pengar för bolaget just nu.


Peabs utdelningspolicy är att dela ut halva vinsten och rullande tolv månader är den 7,06 kronor per aktie. Allt annat lika skulle således utdelningen vara drygt 3,5 kronor per aktie, men jag hoppas som skrivet att Peab är lite konservativa. En utdelning på 3,5 kronor skulle innebära en direktavkastning på närmare 9 procent.


Peab har en dryg miljard i kassan nu och har aldrig varit särskilt bra på att generera stabila kassaflöden. Med ett negativt kassaflöde på 0,5 miljarder kronor hittills i år tycker jag således att det är bäst att dra åt svångremmen och sänka utdelningen. Att slopa den helt kan också göras om situationen förvärras än mer.


Om skiljedomen med Mall of Scandinavia skulle avslutas och Peab får kassatillskottet på 1,4 miljarder kronor ändras kalkylen lite, men att distribuera det hela till aktieägarna i den här affärsmiljön skulle vara rent sagt idiotiskt. En bantad skuldsättning och därmed en mer stabil finansiell ställning skulle göra aktien avsevärt mer attraktiv än en ohållbar utdelning. Lyckligtvis har jag svårt att se att Peab skulle distribuera de 1,4 miljarderna till ägarna.


Nog om min utvikning om utdelningar. Peab har det uppenbarligen tufft och det är primärt på grund av bostadsmarknaden, men den stora exponeringen mot den offentliga sektorn utgör en trygghet. Den sektorn brukar öka investeringarna när konjunkturen vänder.


Antalet igångsatta egenutvecklade bostäder var endast 165 stycken i det tredje kvartalet och hittills i år har 648 stycken byggstartats av bolaget. För samma niomånadersperiod i fjol var den siffran över 2.000. Därutöver har Peab svårare att sälja färdigställda bostäder och de osålda hamnar på den egna balansräkningen. Peab hade vid Q3:ans utgång osålda bostäder för 2,9 miljarder på balansräkningen, inte långt ifrån en dubblering.


Den ökade kapitalbindningen har resulterat i en ökad nettoskuld, då dessa bostäder har finansierats med lån. Lånen kan däremot inte betalas av av den simpla anledningen att bostäderna inte är sålda och att vinsten således inte realiserats. När bostadsmarknaden väl vaknar till lär dock Peab få dem sålda fort, det kan dock ta flera år innan.


Jag köpte några Peabaktier ändå.