Peab meddelade nu på torsdagskvällen att byggbolaget ska börja återköpa aktier för 500 miljoner kronor fram tills årsstämman 2023 (årsstämman 2022 var 5 maj, så lär vara liknande för nästa år), vilket motsvarar drygt 2,3 procent av börsvärdet. Detta är en perfekt timing för aktieåterköp och jag tycker därav att styrelsen har gjort ett riktigt bra beslut.

Om vi börjar med anledningen till återköpet skriver Peab att de vill förbättra kapitalstrukturen (förhållandet mellan eget kapital och skulder) och pekar på sitt finansiella mål om nettoskuldsättningsgraden. Den 31 mars i år var den 0,2, vilket är klart under målintervallet på 0,3-0,7. Vad är då nettoskuldsättningsgraden? Det är nettoskulden i relation till det egna kapitalet. Så för Peab var det 2.404/13.569≈0,2 (siffror från årsredovisning 2021, miljoner kr). Vad de då vill göra är att minska eget kapital (nämnaren) och på så sätt öka kvoten.

Vad betyder det då? Jo det innebär att de ökar sin skuldsättning i relation till det egna kapitalet, så det blir mer ”risk” i verksamheten. Det kanske låter lite obehagligt, men Peab ligger ju under det egna satta intervallet så det finns alltså utrymme att minska det egna kapitalet med ganska mycket.

De kunde också ha gjort en utdelning, men just i detta fall när aktien har fallit så mycket vill de väl visa att de tror på framtiden. Om kursen skulle stått högre skulle ju antalet aktier de kunnat återköpa för 500 miljoner kronor vara lägre, varför jag tycker att återköpet har en bra timing nu. I och med att aktierna minskar blir det också en högre vinst per aktie och utdelning per aktie framöver.

Aktien har ju rasat närmare 40 procent i år och genom att Peab då köper tillbaka aktierna signalerar de att de tror på företaget. Jag tycker också att de spenderar sina pengar väl genom att välja just återköp och inte utdelning. Toppen, säger jag.