En del siffror i Peabs rapport var redan kända från vinstvarningen och av dem var jag mest intresserad av hur nettoskuldsättningsgraden sjönk förhållandevis mycket på kort tid.


Det fjärde kvartalet tenderar att vara starkt kassaflödesmässigt (året innan verkar vara ett undantag) och det andra kvartalet verkar vara det sämsta ur ett kassaflödesperspektiv. En titt på nettoskulden visar också att den (hittills) toppade under det andra kvartalet 2023 och sjönk sedan successivt under de kommande två kvartalen. Nu ligger den på 0,6, jämfört med 0,8 under Q2 2023. Målet är 0,3-0,7.


Såväl det första som andra kvartalet tenderar att ha ett negativt kassaflöde, innebärande att skuldsättningsgraden riskerar att stiga framöver. Särskilt eftersom utdelningen ska betalas under våren. Ett styrketecken skulle således vara att nettoskulden inte påverkas allt för mycket av utdelningen, alltså att kassaflödet då är starkare än tidigare år.


Som jag skrev i mitt inlägg om vinstvarningen så var jag nyfiken över hur skuldsättningen kunde bantas så pass fort under ett kvartal. En blick i kassaflödesanalysen visar att det är lagerminskningar och minskade investeringar som skett. Eftersom Peab delvis bygger fastigheter för att sälja, hamnar de i varulagret och under det fjärde kvartalet såldes projekt- och exploateringsfastigheter (fastighetsprojekt och byggrätter) för 1,3 miljarder kronor. Något jag faktiskt hade glömt var Peabs försäljning av en kontorsfastighet i Malmö till det tidigare dotterbolaget, nu avknoppade, Annehem. En något skev transaktion, men Peab fick loss 420 miljoner kronor av det. Beträffande de minskade investeringarna mer än halverades de i kvartalet, något som går emot Peabs tidigare budskap om ökade investeringar för att hålla någon form av aktivitet uppe.


Summa summarum steg kassaflödet från den löpande verksamheten till 3,5 miljarder kronor i det fjärde kvartalet från 0,4 miljarder året innan. Kombinerat medförde de två åtgärderna att den räntebärande skulden kunde minskas med nästan 3 miljarder kronor.


Sedvanligt snöar jag in mig på kassaflöden och alltjämt känner jag att det finns än mer att täcka. Jaja. Orderingången (10,5 mdr kr) fortsätter att slutta nedåt och likaså intäkterna (15,6 mdr kr). I princip allt går ned.


Bolaget värderas till P/E 8x. Vinsten har hittills toppat på 10,79 kronor per aktie under 2020, jämfört med 6,92 kronor nu. Med ett sådant P/E-tal finns det fortfarande lite utrymme för en fortsatt försämring utan att värderingen blir orimlig. Om vinsten sjunker till exempelvis 5,5 kronor, en nedgång på 20 procent, landar P/E på 10x. Om vinsten i stället stiger mellan 15-20 procent blir P/E 6,7-7x. Det är lågt, men det är också lågt av en anledning och det är för att vinstökningarna sannolikt ligger några år i framtiden.


Peab är mitt näst minsta innehav och jag är tråkigt nog back drygt 18 procent på det. Det är främst två orosmoln jag har med Peab-caset: 1. att återhämtningen på byggmarknaden (främst bostadsmarknaden) tar längre tid än väntat och 2. att jag är för optimistisk angående perioden innan återhämtningen. När jag skrev min ursprungliga analys stod aktien i 42 kronor. Det är en uppgång på 31 procent räknat på nuvarande kurs. Aktierna jag köpte strax över 40 kronor har således haft en bra utveckling, men aktierna jag köpte vid närmare hundralappen har haft det desto motigare.


Peab går egentligen emot det som jag gillar mer och mer – kassaflöden. De oftast pluttiga kassaflödena kombinerat med skuldsättningen och en svag marknad gör det hela mer riskfyllt. Även om uppsidan är stor på sikt, är de två ovannämnda sakerna två stora risker som gör att uppsidan kan minskas alternativt försenas. Detta är varför innehavet är bland mina mindre. Uppvärderingen inför årsskiftet känner jag tog ut mycket i förskott och därför är jag mer neutralt lagd till aktien jämfört med när jag först analyserade den. Aktien handlas nu till och med högre än dagen innan vinstvarningen.