Mitt innehav Peab kom med en välkommen nyhet på fredagskvällen. Efter en skiljedom kommer byggbolaget att få både en positiv resultat- och kassaflödeseffekt, som inte heller är liten.


När Peab byggde Mall of Scandinavia så blev det flera ändringar under entreprenadens gång, vilka dessutom gjorde det dyrare. Peab tyckte sig ha rätten att få ersättning för de ökade kostnaderna och har nu fått rätt. Mall of Scandinavia-ägaren Unibail Rodamco Westfield ska därmed betala Peab.


Peabs rörelseresultat kommer i det andra kvartalet att öka med 400 miljoner kronor. För resultatet före skatt blir den positiva effekten 790 miljoner kronor. Jag vet inte dock inte varför det blir en större ökning längre ned i resultaträkningen. Efter rörelseresultatet brukar de finansiella posterna vara, alltså både räntebetalningar och erhållen ränta. Det kanske är så att Peab fick ta extra lån på grund av de högre kostnaderna och därmed betala högre ränta, vilket nu bolaget får ersättning för. Men det är bara en vild gissning.


Både rörelseresultatet och resultatet före skatt i fjolårets andra kvartal var runt 880 miljoner kronor, så det blir en rejäl ökning för årets andra kvartal.


Det kanske bästa i beskedet är att skiljedomen också påverkar kassaflödet, som kommer att öka 1,4 miljarder kronor i det tredje kvartalet. De senaste tolv månaderna har Peab genererat ett kassaflöde på nästan -1,3 miljarder kronor, så skiljedomen kompenserar för ett helt års (negativt) kassaflöde.


Vad pengarna ska användas till framkom inte. Jag tycker att Peab ska använda tillskottet till att minska skuldsättningen. Sett till det första kvartalets balansräkning kan kassaflödestillskottet halvera de kortfristiga räntebärande skulderna. Å andra sidan är det kanske dessa lån som fortfarande har en lägre ränta, då de kan ha upptagits för ett par år sen.


De långfristiga räntebärande skulderna är 7,5 miljarder kronor och Peab kan därmed betala tillbaka en ganska stor del av lånen. Med en snittränta för bolaget på 4,2 procent blir också avkastningen på amorteringen bra om de dyraste lånen minskar.


Eller finns det bättre sätt att spendera pengarna på? Aktieåterköp eller extrautdelning går helt bort enligt mig. Peab kanske har ögonen på något strategiskt förvärv som nu värderas lägre på grund av affärsmiljön?


Även om detta är en väldigt trevlig nyhet, ska det dock understrykas att bolaget alltjämt verkar i en utmanande miljö. Det är inte något operativt som ändrats, utan det var gammal dom som gick Peabs väg.


Jag tycker emellertid att Peab-aktien är ett intressant case och jag gjorde nyligen en längre analys av bolaget.