Byggbolaget Peab hade ett svårt 2022 och året slutade med att de flesta nyckeltal gick åt fel håll. Utdelningen sänks med en femtedel till 4 kronor.


Trots att omsättningen steg marginellt, sjönk rörelseresultatet och rörelsemarginalen var därmed också lägre. För att vara exakt sjönk den till 4,3 från 5,2 procent, vilket börjar bli en bra bit från marginalmålet på 6 procent.


Varför var året så dåligt då? Det korta och främsta svaren är att byggkostnader rusade och byggviljan sjönk. Efterfrågan spås inte heller öka under 2023, utan prognoserna har justerats ned. Orderingången har också sjunkit under alla av fjolårets fyra kvartal. Peab har också en stor exponering mot bostäder, vilket varit långt ifrån het under året.


Nu var det ett mål att öka nettoskuldsättningsgraden, men den steg från 0,2 till 0,5. För att öka den genomförde Peab bland annat ett återköpsprogram på 500 miljoner kronor, men det uppgår inte till en så stor del av nettoskulden på nästan 7 miljarder kronor. Bolagets målintervall för skuldsättningsgraden är mellan 0,2-0,7.


Efter Skanskas rapport undrar jag om det kanske är ett säkrare kort. Bolaget har en nettokassa och en exponering mot USA som kan agera krockkudde. Peab är mycket mer koncentrerat till Sverige. Skanska ser ut att vara lite mer effektiva också i och med en högre avkastning på eget kapital, men ger samtidigt en lägre direktavkastning. Peab är upp runt 5 procent i år, medan Skanska stigit 16 procent. Skanska har dock fortfarande ett lägre P/E-tal, vilket jag ändå ser som lite konstigt. Jag får kika närmare på det.