Har Cibus hittat lösningen på det annalkande obligationsförfallet? Det verkar som det.


Cibus har genomfört en riktad nyemission på 810 miljoner kronor. Anledningen är ett obligationsförfall nu i september som måste betalas och som uppgår till drygt 62 miljoner euro. Cibus skrev för övrigt i bokslutskommunikén att 65 miljoner euro i skulder förfaller under de kommande 22 månaderna, vilket innebär att den nämnda obligationen står för lejonparten av förfallen.


Vid dagens växelkurser motsvarar 810 miljoner kronor cirka 72 miljoner euro, så hela skuldbeloppet kan betalas med hjälp av den. Bland tecknarna fanns flera fonder, däribland den största ägaren Fjärde AP-fonden.


För oss småsparare blev utspädningen strax över 15 procent. Att ens ägande blir utspätt är aldrig kul, men det här kanske är ett pris värt att betala för att lösa obligationsförfallproblemet. Något att tänka på är att ytterligare en obligation förfaller i slutet av december 2024 på 50 miljoner euro. Nu är det ett tag kvar till det, men förhoppningsvis kan Cibus spara ihop tillräckligt så det slipper bli ännu en nyemission då. Annars är det här början på en oroväckande trend.


En nyemission för att lösa skulder är sällan ett gott tecken, men fastighetsbolag är generellt sett väldigt illikvida. Av Cibus balansomslutning på 1,9 miljarder euro är knappt 52 miljoner omsättningstillgångar. Därför behöver de refinansiera skulder och i detta klimat är det inte så attraktivt. En sak som är positiv med nyemissionen är däremot att en skuld betalas av utan att en ny uppstår (beroende på hur man ser på saken med ökat eget kapital) och därmed sänks belåningsgraden.


Cibus ordförande Patrick Gylling sade i en intervju att bolaget var för högt belånade förut, vilket jag kan hålla med om. Det skulle vara positivt om belåningsgraden kom ned lite. Han försvarade också de pågående utdelningarna. Ordföranden säger att de inte delar ut tidigare vinster utan framtida kassaflöden samt att en slopad utdelning inte skulle ha hunnit spara ihop tillräckligt med pengar. Det är ändå logiskt, även om man kan argumentera om månadsutdelningar.


Rabatten i emissionen var dryga 10 procent och aktien sjönk 2,9 procent på en allmänt sur börs. Jag passade på att köpa lite mer.