Nu har drygt hälften av mina portföljbolag rapporterat med ganska skilda kursreaktioner. Jag tänkte inte göra någon djupgående analys i detta inlägg utan mer brett kolla hur det gick och mina tankar framöver.


Atlas Copco, mitt största innehav, sjönk ett par procent efter sin rapport trots att det var bättre än väntat över hela resultaträkningen. Det som sänkte aktien var kanske att orderingången för Vakuumteknik var tolv procent under förväntningarna. Affärsområdet är det näst största så det är givetvis viktigt och tekniken används inom framförallt halvledarområdet, som haft det ganska kämpigt på sistone.


Något annat som lär ha tyngt var också att bolaget skrev att förväntningarna ligger på att kundernas aktivitet på kort sikt kommer att sjunka jämfört med det gångna kvartalet. Samtidigt kan aktiviteten inte öka för alltid och någon gång måste det komma någon form av paus. Förmodligen lär Sandviks starka rapport dagarna innan ha skruvat upp förväntningarna, vilket gjorde att den positivt överraskande rapporten kanske inte fick samma effekt.


Jag är ganska nöjd med min position, även om jag ibland undrar varför man inte ska äga mer av ett fantastiskt bolag. Jaja, vidare till nästa bolag innan det faktiskt blir en djupgående analys.


Avanza. Aktien gick tvåsiffrigt efter att även här ha slagit förväntningarna. Jag har tyckt att sentimentet har varit lite för mörkt angående Avanza, eftersom bolagets intäktstapp från courtage och valutaväxling delvis kompenseras av högre ränteintäkter. Sen är det nog ofrånkomligt att sparandet från kunder minskar. Anledningarna behöver nog inte förklaras.


Banken kommer nog alltid vara en stark pjäs när börsen går bra, men sedan falla tillbaka rejält när sentimentet vänder. Att Avanza kan kontra intäktstappten med just högre räntenetto är däremot en väldigt ljus punkt och intäktsposten har till och med blivit bolagets största. Frågan blir dock om de behöver höja inlåningsräntan för att kunna attrahera kapital för att låna ut. Jag har noterat att vissa mindre aktörer infört ränta på ISK, men än så länge känns det mest som ett smått desperat försök att ta marknadsandelar.


Sen har vi Volvo, som uppvisade en stigande omsättning och en smärre marginalmiss. Jag tyckte dock motiveringen till det var rimlig: Att tillverka så många lastbilar som möjligt trots dyrare insatsvaror för att försöka ta marknadsandelar och därefter komma åt serviceaffären med höga marginaler. Ett bra exempel på hur finansiella muskler ska användas för långsiktiga fördelar.


Andra bolag som rapporterat är Investor (ganska tråkig rapport pga stor del av innehaven är noterade), Handelsbanken och Plejd. Investor handlas nu till en rabatt på 16 procent, vilket är ungefär som för fem år sen. Det är attraktivt, men jag tycker inte att det är den absolut bästa placeringen i denna marknad.


Handelsbanken och Plejd gick åt olika håll, ganska rejält också. Bankens räntenetto var väldigt starkt och nådde ett rekordhögsta. Jag hoppas på en fin extra utdelning från bolaget efter att räntevindarna äntligen vänt samt försäljningen av danska verksamheten.


Plejd sjönk i stället, trots att omsättning och resultat steg. Enligt någon konstig sammanställning av förväntningar var siffrorna under konsensus. Förväntningarna är från en öppen plattform kallad Pinpoint där vem som helst kan säga vad de förväntar sig, så det lär inte vara lika seriösa modeller som analytikernas.


Detta är dock en redan för långt text så jag ska inte klampa ned på Pinpoints förväntningar för länge. Om Plejd tycker jag nästan att fallet var bra för jag avser bygga en större position, men saknar fritt kapital nu. I och med höjt bud på Swedish Match kommer en stor del av portföljen kanske frigöras så då kommer en del plöjas i Plejd.


För att kort sammanfatta rapporterna hittills är jag inte orolig och min syn på bolagen har inte ändrats avsevärt.