Nischbanken Resurs har länge varit en populär utdelningsaktie, som dock aldrig riktigt fått fart på kursen. På tisdagen blev det däremot fart på kursen, men dessvärre nedåt på grund av en vinstvarning och inställd halvårsutdelning.


Vinsten i det fjärde kvartalet kommer att belastas rejält på grund av främst ökade organiska kreditförlustreserveringar (dvs att Resurs inte förväntar sig att gäldenären kan betala tillbaka lånet), men även nedskrivningar av it-investeringar och reserveringar för omställningskostnader kopplade till it-delen.


Kreditförlustreserveringarna uppgår till -417 miljoner kronor, strax under det dubbla för Q4 i 2022, efter en ökning av försenade betalningar och även en högre volym av lån där kunden inte betalat alls (så kallad default). Det är i affärsområdet konsumentlån som bekymren ligger, föga förvånande, och majoriteten av den negativa effekten var i shoppingintensiva december.


Bolaget har som skrivet gjort nedskrivningar av it-investeringarna kopplat till ett byte av ett underliggande kärnbanksystem och därtill reserverar bolaget för omställningskostnader. Sen ska Resurs ha hittat ett annat mindre reserveringsbehov kopplat till en redovisningsstandard (antar att de gjorde fel tidigare och rättat det nu). Slutligen har en tidigare aviserad värdepapperisering av förfallna lån (väldigt svårtolkat) en negativ effekt i Q4.


Som jag tolkar det är det två olika saker i spel här. Den ena är kreditförlustreserveringarna och den andra är de andra nedskrivningarna/reserveringarna. De senare antar jag är temporära och är lite av rycka av plåstret-stuket, medan de förra enligt banken beror på en svag decembermånad.


Det är den svaga decembermånaden som fick mig att kika närmare på det här, för det finns ju elva månader till på året. Nu sker stora nedskrivningar och reserveringar och Resurs bedömer att rörelseresultatet för Q4 blir -335 miljoner kronor jämfört med 260 miljoner året innan. För det andra halvåret 2023 blir nettovinsten -110 miljoner kronor och därför ställer banken in sin halvårsutdelning.


Banken ligger dock ovanför sina kapitalkrav, men frågan är om det är lite samma visa som med fastighetsbolags substansrabatter. Det ser billigt ut, men sen skrivs fastighetsvärdena ned och således sjunker substansrabatten. Banken säger sig ha en stark likviditetsposition som överstiger 8 miljarder kronor, vilket är mer än dubbelt så högt som börsvärdet.


Resurs-aktien föll rejält på tisdagen; en tredjedel av börsvärdet försvann. Att titta på P/E- eller P/B-tal här tror jag inte ger mycket, eftersom det är givet att de kommer att vara låga. Just nu handlar det om huruvida den trend som Resurs såg nu i december fortsätter framåt, eller om det helt enkelt var en extra tung månad för konsumenter. Det vill säga, är glaset halvtomt eller halvfullt för konsumenten?


Om det bara handlar om en eller kanske ett par svaga månader så kan Q1-rapporten bli en trigger eftersom marknaden blev väldigt pessimistisk nu, men än så länge ser jag bolaget som lite för komplicerat för att göra ett välavvägt beslut. Jag kommer nog återvända till bolaget dock för att titta närmare på det. Jag varken äger eller har ägt aktien, som sedan börsnoteringen varit i en lång trend nedåt.