Nordstjernan, det investmentbolag som kontrolleras av Ax:son Johnson-familjen, har genomfört en del intressanta ändringar i sin portfölj på senare år.


Nordstjernans största innehav är Alligo, men sannolikt mest uppmärksammat är Nordstjernans agerande i byggbolaget NCC. I omgångar skalades innehavet i byggbolaget ned tills investmentbolaget fulländade sitt utträde i början av februari i år. Nordstjernan hade dessförinnan funnits i NCC:s ägarlista ända sedan byggbolagets begynnelse. Ytterligare ett bolag som Nordstjernan avyttrat i sin helhet är fastighetsbolaget Diös och detta utträde skedde i maj under fjolåret. Sammanlagt inbringade dessa två försäljningar drygt 3 miljarder kronor in i Nordstjernans kassa.


I vad har Nordstjernan legat på köpsidan då? Bolaget har deltagit i ett par noteringar och äger sedan ett par år tillbaka såväl Engcon som Norva24, men på senare tid har pengar investerats i lite av en annan sorts bolag.


Till att börja med har Nordstjernan två uppmärksammade bolag som har problem, för att utrycka det något milt. Det handlar om kökstillverkaren Nobia och bostadsbyggaren Bonava. Den förstnämnda är ned 67 procent från noteringen i tidigt 2000-tal, samtidigt som den senare sett 85 procent av börsvärdet försvinna sedan 2016. En stor del av nedgångarna har givetvis kommit de senaste åren på grund av att räntan och konjunkturen gått åt skilda håll.


Nordstjernan försöker vara en ansvarsfull huvudägare och ta åtminstone sina pro rata-andelar i bolagens företrädesemissioner i miljardklassen. Kanske är Nordstjernan riktigt smart här och köper dipparna i Nobia och Bonava, eller så gör Nordstjernan kanske något dumt här. Som jag ser det säljer Nordstjernan två förhållandevis välpresterande bolag till fördel för bolag som befinner sig i en enorm uppförsbacke. Visserligen har NCC haft sina problem och Diös likaså, men jag skulle ändå klassa bägge som ett eller ett par snäpp ovanför både Nobia och Bonava.


Något som förvånande mig också var att Nordstjernan köpt en post i Studentbostäder i Norden, alltså det krisande fastighetsbolaget som SBB också är inne och vevar i. Det är en spottstyver i sammanhanget, men att Nordstjernan ändå tog det aktiva beslutet att köpa närmare en tiondel av Studentbostäder i Norden är överraskande.


Skulle du också sälja NCC och Diös för att investera i Nobia, Bonava och Studentbostäder i Norden? Personligen skulle jag hålla mig till de två förstnämnda.