Stålbolaget SSAB:s amerikanska konkurrent Nucor gav i veckan en vinstprognos för det tredje kvartalet. Med endast ett par veckor kvar av kvartalet torde den vara någorlunda träffsäker, vilket inte var till varken marknaden och analytikernas tillfredsställelse.


Bolaget väntar sig en vinst per aktie på 4,1-4,2 dollar per aktie. Det är lägre än allt som man kan jämföra det med. För det andra kvartalet var vinsten 5,81 dollar och för samma period året innan var vinsten 6,50 dollar. Därtill låg konsensus på 4,72 dollar innan prognosen presenterades.


Det är således inte särskilt konstigt att Nucoraktien föll över 6 procent. SSAB gick även emot index lite och tappade 0,3 procent för B-aktien. A-aktien var samtidigt ned 1,2 procent, konstigt nog.


Frågan är hur korrelerad Nucors verksamhet är med SSAB:s. Enligt årsredovisningen är Nucor en konkurrent för både SSAB Special Steels och SSAB Americas, bolagets andra respektive tredje största affärsområden sett till intäkter. De båda affärsområdena är däremot väldigt mycket mer lönsamma än det största, SSAB Europe, just nu. Anledningarna är att USA:s konjunktur i nuläget är starkare än Europas (gynnar SSAB Americas) och SSAB Special Steels produkter är både mer lönsamma och mindre konjunkturkänsliga än ordinarie stålprodukter.


Att dessa två affärsområden skulle börja kärva skulle därmed vara dåliga nyheter, men Nucor är endast en pjäs på stålmarknaden och att konjunkturen vänt generellt ned är inte en kioskvältare. För SSAB:s del är även en del inprisat, då aktien rasade 14 procent när Q2-rapporten släpptes, även om det främst var SSAB Europe som tyngde kvartalssiffrorna.


I samma rapport skrev SSAB att förväntningarna för realiserade priser i SSAB Special Steels skulle vara något lägre (dvs 5-10 procent), samtidigt som priserna för SSAB Americas bedömdes fortsätta på samma nivå. Nucor skrev å andra sidan att de realiserade priserna sjunkit, likaså volymerna i en mindre utsträckning. Huruvida Nucors vinstprognos tyder på att SSAB:s prognoser ligger fel vet jag inte, men som skrivet är Nucor endast en aktör på en stor marknad. Med tanke på att SSAB-aktien inte sjönk särskilt mycket verkar marknaden vara ganska loj med Nucors prognos.


Oavsett Nucors storlek finns det emellertid ett visst signalvärde beträffande konjunkturen, men även om den viker ned mer i USA har SSAB en stark finansiell position. Nettokassan är 11,7 miljarder kronor och under det första halvåret i år har 6 miljarder kronor i fritt kassaflöde genererats. Därutöver har en utdelning på hela 9 miljarder gjorts och på nettobasis har kassaflödet hittills i år bara varit negativa 0,5 miljarder kronor, där jätteutdelningen då är inräknad.


Utdelningen var 8,70 kronor per aktie, vilket på nuvarande kursnivåer innebär en direktavkastning på nästan 15 procent. Att vi skulle se en så stor utdelning för nästa år ter sig dock osannolikt. SSAB har som mål att dela ut 40 procent av nettoresultatet. Hittills i år är nettovinsten 7,6 miljarder kronor, nästan en halvering jämfört med ett år sen, och motsvarar 7,4 kronor per aktie. Enligt konsensus från slutet på juli är 11,9 kronor väntat. Inte helt orimligt.


Om SSAB delar ut i linje med sitt finansiella mål skulle således utdelningen bli 4,76 kronor, motsvarande en möjlig direktavkastning på dryga 8 procent.


Även om efterfrågan är lite skakig nu så är jag optimistisk om SSAB:s utsikter. Bolaget är marknadsledande, verksamma inom flera marknader och försöker därutöver göra bolaget mer flexibelt genom en högre andel rörliga kostnader samt mer gynnsam produktmix. Därtill består 60 procent av SSAB:s balansräkning av eget kapital. Aktien är mitt sjunde största innehav och min näst största utdelare i år.