Efter en nedgång på 84 procent sedan noteringen i slutet av 2021 kan man konstatera att Storskogen inte är så stort längre. Börsvärdet uppgår nu till strax över 13 miljarder kronor och aktien värderas lågt, men det finns anledningar till det.


Bolag med flera olika verksamhetsgrenar brukar beskrivas som konglomerat, exempelvis Amazon med e-handel, molntjänster, konsumentelektronik och så vidare. Storskogen beskrivs däremot bättre som en stor bunt helt olika bolag som samlats under ett paraply med namnet Storskogen. Det finns allt från bolag inom hårvård och kosmetika till industriell teknik.


Aktien rasade med 27 procent under onsdagen efter bolagets kvartalsrapport, där det bland annat visades en marginellt stigande omsättning med ett 11-procentigt tapp av rörelseresultatet. Nettoresultatet föll hela 76 procent.


Intäkter i kvartalet på 9,5 miljarder och ett rörelseresultat på 605 miljoner kronor skvallrar om en svag rörelsemarginal, mer precist 6,4 procent. Vinstmarginalen är betydligt värre på strax över procenten och bruttomarginalen indikerar ingen större prissättningskraft, eftersom den är ganska låg på 21 procent. Jämförelsevis hade den framgångsrika serieförvärvaren Indutrade en bruttomarginal på 35 procent i Q2.


I det första halvåret var den organiska tillväxten -2 procent och den förvärvade tillväxten 17 procent. Den organiska tillväxten tycker jag är en bättre indikator på Storskogens prestation och som ni ser har det inte gått så bra hittills i år. Även om ett halvår inte alltid är representativt är jag ändå negativt inställd till själva affärsidén att köpa upp varenda bolag man ser. Förutom att köpen finansierats med lån och därmed kräver en viss grundnivå av avkastning, så är synergieffekterna väldigt små och affärslogiken är således också liten.


I alla fall. Storskogen säger sig ha en balansomslutning på 47,3 miljarder kronor, där de räntebärande skulderna uppgår till 14 miljarder dollar. Substansrabatten är följaktligen enorm, innebär det att det är köpdags?


Vid en närmare anblick visar det sig emellertid att det argumentet är ofullständigt. Tillgångarna på nämnda 47,3 miljarder kronor utgörs till strax över hälften av immateriella anläggningstillgångar, där jag gissar på att i princip allt är goodwill. En residual från bolagsköp som inte är någon reell eller produktiv tillgång.


Det egna kapitalet är 20,7 miljarder kronor och således skulle en nedskrivning av hela goodwillposten radera ut det egna kapitalet med lite marginal. Nedskrivningar av goodwill måste ske när de tidigare antagandena vid den ursprungliga värderingen inte längre gäller. Därmed har bolaget en stor goodwillpost som främst införskaffats under en lågräntemiljö och nu har styrräntorna höjts i raketfart. Det skulle jag klassa som ändrade förutsättningar.


Nu behöver givetvis inte hela goodwillposten skrivas ned direkt, den är uppbyggd av en hel flora av bolag som inte alla nödvändigtvis presterar otillfredsställande och på så vis motiverar nedskrivningar. Nedskrivningarna är dock alltjämt en risk för bolagets framtida vinst. Något lite förskräckande är att Storskogen inte genomfört en enda nedskrivning varken i år eller under fjolåret. Jag anser således att det finnas en stor nedsida beträffande nedskrivningar och därmed i förlängningen vinsten.


P/E-talet är låga 10 och ev/ebit är än lägre på 8,8. Nästan 60 procent av rörelseresultatet försvann av finansnettot, där räntekostnaderna nästan trefaldigades i kvartalet. Nettoskulden är omkring 12 miljarder (börsvärde strax över 13 miljarder), vilket med ett rörelseresultat på 2,9 miljarder kronor ger en kvot på höga 4,1. Räknat på det fria kassaflödet de senaste tolv månaderna stiger kvoten till 5,6.


Storskogen värderas lågt, men det finns anledningar till det. En majoritet av balansräkningen är nästan att likställa med luft, där luften dessutom överstiger det egna kapitalet. Inga nedskrivningar har skett trots den förändrade omvärlden, samtidigt som räntekostnaderna äter upp allt mer av vinsterna. Förutom det underpresterar bolaget med en negativ organisk tillväxt och nettoskulden är hög i relation till såväl rörelseresultatet som fritt kassaflöde. Därtill kan det tilläggas att affärsidén är tveksam.


Även om det är intressant med lågt värderade aktier håller jag mig långt borta från Lillskogen.