På torsdagen meddelade den amerikanska banken SVB Financial att den sålt värdepapper med förlust för att täcka kunders uttag. En nyemission ville göras för att resa behövligt kapital, men intresset var lågt och därefter florerade uppgifter om att banken var till salu. En amerikansk myndighet ansvarig för insättningsgarantin var tvungen att gå in och ta över så att det reguljära bankarbetet kunde fortlöpa samt garantera en återbetalning för kunders försäkrade insättningar.


Med andra ord kollapsade en av USA:s största banker. Balansomslutningen var en bit över 200 miljarder dollar och som referens är den siffran för Handelsbanken, i dollar, drygt 322 miljarder. Det är alltså en stor bank som gått under.


Allt detta fick marknaderna att dra öronen åt sig och längst fram i skottgluggen fanns banksektorn, inte bara den amerikanska utan hela västvärldens (säkert asiatiska också, men jag har inte koll på dem), ifall en ny finanskris var vid horisonten.


SVB-turbulensen kommer med största sannolikhet inte att vara början på en finanskris eftersom nya regleringar uppkommit sedan dess som granskar banker samt att SVB själva helt enkelt gjorde dåliga investeringar. I detta fall är det inte att alla amerikanska banker gett ut dåliga lån, utan den här banken investerade kundernas insättningar i bland annat lågavkastande statsobligationer med lång löptid. När räntorna sen steg (vilket även sänkte värdet på statspapperna) blev det tuffare för bankens kundsegment, teknik- och start up-bolag i Silicon Valley, som då behövde sina insatta pengar.


Att kunderna ville ha tillbaka sina pengar och banken satt med lågränteobligationer med långa löptider som hade fallit i värde är egentligen vad kärnan i det hela var. Uttagen var enorma, 42 miljarder miljarder bara på torsdagen. Här finns ett stort problem (eller ja, flera problem) och det är konceptet om bankrusningar.


Om du är kund i en bank och helt plötsligt så är det tumult kring den, vad gör du då? Förmodligen tar du ut dina pengar, vilket gör att banken måste täcka ditt uttag, och flyttar dem till en annan bank. Detta är ingenting man vill vara sist i ledet med när det kanske inte finns pengar kvar, varför det sker så fort. Ju fler som tar ut pengar, desto svårare blir det för banken att betala tillbaka, oroligheterna kring banken ökar och så tar ännu fler ut pengar. Om inte den här iterativa processen stoppas går banken under. Det ska göras klart i att det inte är kundernas fel att banken går under och att det är helt resonligt att de vill skydda sina besparingar, men för banken kan detta innebära problem.


Ja, en stor bank har kollapsat, men främst för att bankens affärsmodell hade brister. Jag har svårt att tro att en ny finanskris är på väg och utnyttjade börsfallen för att handla lite. Vad jag köpte kommer jag skriva om i nästa inlägg.