Slutet på Credit Suisse och bank-härvan ?

UBS vill köpa Credit Suisse och Buffett hjälper till med bankkrisen i USA. Slut på kris?