Hur gick portföljen under mars?

Svar: Fortsatt upp!