Resurs – är glaset halvfullt eller halvtomt?

Resurs rasade efter en vinstvarning, men var det kanske en överreaktion? Det är svårbedömt.