En säljrekommendation jag förstår

Investmentbolaget slår inte börsen och har få onoterade tillgångar, men har ändå en substanspremie av någon anledning.