Den nedtrycka konsultbranschen

Konsultbranschen är nedtryckt och vi har sett ett flertal vinstvarningar. Vad krävs för att det ska vända?