I torsdags fick vi BNP-siffror från Tyskland, som visade att BNP sjönk för andra kvartalet i rad. Det innebär att landet nu är i en lågkonjunktur, enligt de som förordar lågkonjunkturs-definitionen av två raka kvartal med negativ BNP-tillväxt. Samtidigt noterade det tyska storbolagsindexet DAX en ny rekordnivå nyligen.


Sett till siffrorna sjönk BNP i det första kvartalet med 0,3 procent i fasta priser jämfört med det fjärde kvartalet. I kvartalet innan, det fjärde kvartalet, krympte ekonomin 0,5 procent jämfört med det tredje kvartalet. En teknisk lågkonjunktur som det ibland kallas, då BNP sjönk två kvartal i rad.


I kontrast till den reala tyska ekonomin noterade DAX-indexet en ny rekordnivå för en dryg vecka sen, vilket ändå är lite uppseendeväckande. Kommer skillnaden att jämnas ut genom att Tysklands ekonomi återhämtar sig eller kommer storbolagsindexet att ta sig ned? Nu är jag dessvärre ingen makroekonom som är expert på det här, man jag tror att det finns några anledningar till diskrepansen mellan Frankfurtbörsen och den tyska ekonomin.


För det första är många av bolagen globala industrijättar som säljer sina produkter i alla världens hörn. Det skyddar bolaget från svackor i det egna landet. Till exempel har USA stora infrastruktursatsningar som ökar efterfrågan.


Därutöver försvagades BNP-siffrorna av lägre konsumtion från hushållen, medan företagens investeringar i stället stöttade statistiken. Här är det återigen de blandade signalerna: svagt från hushållens sida och starkare från bolagen (givetvis olika beroende på sektor).


Det ska även nämnas att BNP-siffrorna är tillbakablickande, medan börser i stället är framåtblickande. Investerare kan därmed tolkas vara optimistiska om framtiden, även när själva realekonomin går lite kärvt. BNP-nedgångarna är inte heller särskilt stora, som skrivet ovan 0,3 och 0,5 procent. När pandemin slog till sjönk Tysklands BNP nästan 10 procent på bara ett kvartal (även om fallet återhämtades väldigt fort).


Om de här två gångna kvartalen är en början på en trend har ingen svaret på. Jag skulle inte vara förvånad om BNP växer under innevarande kvartal, samtidigt som jag inte skulle vara särskilt oroad om BNP-siffran fortsatte ned försiktigt. De förhöjda energipriserna har drabbat Tyskland särskilt hårt, men som jag ser det är det inget permanent problem. Det är en svacka helt enkelt.