Med endast några bolag kvar att publicera sin bokslutskommuniké, och utdelningsbeskedet däri, kan det konstateras att det blir en fin utdelningstillväxt för mig i år. Borträknat de tre kvarstående bolagen kommer mina utdelningar öka drygt 13 procent. Två av bolagen som jag väntar på var dessutom bland mina topp fem största utdelare i fjol, så de lär ge en extra skjuts.


Det är SBB, Cibus och Neobo som har kvar att visa sina siffror. Neobo, mitt minsta innehav, har jag ingen aning om vad det kommer att bli, men de har som mål att ge ut en liten peng så något lär man väl få. För SBB och Cibus är det mer spännande.


Särskilt SBB har varit under press, även om det verkar ha lugnat sig en del på sistone. Finansieringsfrågan är fortfarande ett problem, men på grund av den höga KPI-inflationen lär hyresintäkterna få sig en knuff uppåt. Detta gäller även Cibus, men något som skiljer de två bolagen mellan är att SBB har använt sig mer av obligationer. SBB:s skulder består drygt till 60 procent av obligationslån, medan den siffran för Cibus del endast är 22 procent. Cibus har i stället gått till banken och lån därifrån utgör 75 procent av finansieringen.


Cibus är självklart inte immunt mot räntehöjningar bara för att de har mest banklån, utan räntekostnaderna steg med 32 procent. Det är dock än värre för SBB, vars räntekostnader ökade med närmare 70 procent i det tredje kvartalet. De ökade intäkterna kommer att kompensera för de rusande räntekostnaderna, men hur mycket som kompenseras för får vi se.


Vad gäller utdelningspolicys för de tre bolagen har Cibus som målsättning att öka den med fem procent årligen. SBB siktar på en stabilt ökande utdelning och Neobo ska dela ut hälften av förvaltningsresultatet. Jag tror inte att bolagen kommer att pausa utdelningen, men frågan är om den höjs eller inte. På torsdag får vi veta.