Börsen är sedan september upp 6,6 procent, men har sedan botten i slutet av samma månad rusat 14 procent. Jag har svårt att förstå varför börsen har stigit så mycket, när allt annat ser så mörkt ut.


Ja, vi har haft en lägre inflationstakt på sistone (egentligen främst i USA), vilket gör att centralbankerna kanske inte behöver förstöra ekonomin till 100 procent för att få ned den. Samtidigt är inflationen fortfarande väldigt hög och att börsen stigit så mycket på sistone trots att inflationstakten i både Sverige och EMU fortsatt upp är över mig.


Hushållen blir fattigare, konsumtionen minskar och de flesta indikatorer som man vill ska peka uppåt pekar åt fel håll. Då har inte december heller avslutats med julen och främst de skyhöga elpriserna, vilka lär fortsätta i några månader till efter årsskiftet.


Medan inflationstakten har minskat något i USA, har alltså energikrisen förvärrats här i Sverige och en lägre inflation i vårt land syns inte. I EMU, som också drabbas rejält av energipriser, syntes en liten nedgång i inflationstakten. Men motiverar en räntehöjningspaus en börsrusning på över tio procent, när allt annat fortfarande går dåligt?


Jag har svårt att se det. Jag förstår att börsen är framåtblickande, men blev vår framtid i Sverige helt plötsligt väldigt mycket bättre för att inflationen i USA inte är lika stor? I slutändan är det konsumenterna som styr ekonomin, även om det kan skilja sig i antal steg mellan tillverkning och konsumenten.


Efter att jag sålt Swedish Match har jag inte köpt något, jag har tyckt att det mesta har varit för dyrt med tanke på framtiden. På sistone har däremot tankarna om att allt detta bara är ett försök till marknadstiming väckts. Snusbolaget stod ändå för över 10 procent av portföljen, så jag har en relativt stor del att investera.


De senaste dagarna har börserna sjunkit och jag hoppas på att de fortsätter ned en bit så att värderingarna passar marknadsklimatet mer och att man då kan köpa på sig lite mer.