Gamingbolaget Embracer fortsätter sin omstrukturering och avyttrar verksamheter i ett försök att hantera kortsiktiga problem, men det känns som att avyttringarnas påverkan på det långsiktiga värdet tas upp betydligt mindre.


Embracer har avyttrat delar av Saber Interactive och meddelade häromdagen en försäljning av Gearbox. De båda verksamheterna har kommande och släppta titlar som ett Warhammer-spel och Borderlands-serien. Nu är min modesta gamingkarriär slut sedan ganska många år tillbaka, men det är ändå titlar som man känner igen.


Nettoskulden ska minska och kassaflödet förbättras, varför verksamheterna följaktligen avyttras. Det är en rävsax bolaget har satt sig i här, eftersom nettoskulden stigit för mycket efter den tidigare förvärvsräden samtidigt som den organiska amorteringsförmågan är rent sagt kass på grund av de svaga/obefintliga kassaflödena. För niomånadersperioden mellan april och december (brutet räkenskapsår) genererade bolaget ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 6,1 miljarder kronor, medan kassaflödet från investeringar var negativa 8,2 miljarder kronor. Trots en 2-miljardersemission var nettokassaflödet -0,9 miljarder.


Parallellt med detta var bolagets nettoskuld 16,1 miljarder kronor och då är inte tilläggsköpeskillingar och dylikt inkluderade. Rörelseresultatet för niomånadersperioden var negativa 141 miljoner kronor, dock positiva 200 miljoner rullande tolv månader.


Embracer är således i en prekär situation, men är dessa stora tillgångsförsäljningar nödvändiga? Vid en anblick av förhandlingsläget är Embracer i den sämre sitsen och köparna lär inte vilja förvärva de halvbra verksamheterna. Här kan det dras liknelser till SBB; att fastighetsbolaget säljer sina finare tillgångar för att hantera sina skulder. Utan att vara särskilt insatt i Embracer får jag samma känsla här.


Har storägaren och vd:n Lars Wingefors gett vika för kvartalskapitalismen? Är tillgångsförsäljningar den enda verkliga lösningen? Bolaget har förvisso redan inlett en översyn av projekt för att avbryta olönsamma sådana, men kunde inte sådana åtgärder ha tagits ett eller flera steg längre? Att hela sämre presterande studios avyttras (sannolikt svårt att hitta köpare dock) alternativt läggs ned. Det skulle i alla fall lämna Embracer med sina högkvalitativa tillgångar kvar. Om jag var en aktieägare skulle jag föredra att gamingbolaget hade få (men större) högkvalitativa studios snarare än många mindre studios av sämre kvalité.


Givetvis måste någonting ändras på grund av skuldberget och den dåliga kassagenereringen, men min frågeställning är om Embracer och Lars Wingefors ser problemet och lösningarna från fel ände. De verkar se problemen och lösningarna utifrån och vill därav frigöra kapital genom tillgångsförsäljningar för att banta skulden, men jag skulle i alla fall vilja höra deras resonemang om varför de inte ser problemet inifrån. Med det menar jag att de fokuserar på att förbättra verksamheterna och på så sätt lösa problemen i stället för att sälja av tillgångarna. Självklart är det en lätt sak att säga, ”förbättra verksamheterna så går det bättre”, men jag undrar verkligen hur de interna diskussionerna går. En gissning är att marknaden är för otålig och pressar bolaget att agera fort, vilket går tvärsemot de omfattande och långsamma förbättringsarbeten jag halvt förespråkar om nu. Lars Wingefors innehar knappt 40 procent av rösterna, så han borde kunna stoppa vad som i hans mening verkar vara dåliga beslut på lång sikt. Hittills har han till synes inte kämpat emot sådana. Därav frågeställningen om han har gett vika för kvartalskapitalismen, snarare än att se det som några år med städning i företagsbygget.


I teorin är ett bolags värde bestämt av de framtida genererade kassaflödena diskonterat till ett nuvärde. Att sälja sina bättre tillgångar, höjer eller sänker det kassaflödena på kort respektive lång sikt? Enligt Embracer leder de två ovanstående avyttringarna till ett förbättrat kassaflöde, men frågan kan ställas ifall det visar att Embracer inte kan sköta dessa två verksamheter lönsamt och/eller att Lars Wingefors inte kan stå emot det externa trycket att agera. Och, återigen, är det en kort- eller långsiktig ansats som bolaget tagit?


Jag är som skrivet inte särskilt insatt i Embracer, även om jag har läst ett antal kvartalsrapporter och följer nyhetsflödena, och huruvida det faktumet påverkar samtliga av det ovanstående får du som läsare avgöra. Oavsett tycker jag att allt kokar ned till en väldigt intressant frågeställning: Gör Embracer långsiktiga uppoffringar för att lösa kortsiktiga problem, eller gör Embracer kortsiktiga uppoffringar för att garantera ett långsiktigt värde?


Därmed är flummandet slut. Glad påsk!