Vad händer med det långsiktiga värdet i Embracer?

Gör Embracer långsiktiga uppoffringar för att lösa kortsiktiga problem, eller gör Embracer kortsiktiga uppoffringar för att garantera ett långsiktigt värde?