Världens största kapitalförvaltare Blackrock flaggade på tisdagen för ett ägande av 5 procent av aktierna i SBB. Betyder det något?


Jag såg på diverse olika sociala medier och forum att folk vad väldigt glada över att Blackrock flaggat för 5 procent och till och med SBB:s vd Ilija Batljan tweetade om det. Enligt mig är däremot signalvärdet extremt lågt.


Huvudargumentet till det är att Blackrock är stora. Äckligt stora. Blackrock har drygt 9.000 miljarder dollar under förvaltning. Sveriges BNP var som jämförelse under 2021 runt 5.400 miljarder kronor. Det innebär att bolaget äger många olika sorters tillgångar och svenska aktier är en av dem. Bolaget finns i väldigt, väldigt många svenska bolags ägarlistor och att kapitalförvaltaren ökar sin position i ett av dem betyder i sammanhanget ingenting, helt enkelt.


Blackrock tillhandahåller indexfonder och ETF:er för alla sorters index och sektorer. Skulle folk bry sig lika mycket om exempelvis någon av Avanzas indexfonder flaggade för säg 5 procent? Jag har svårt att tro det. Blackrocks flaggning innebär inte att bolaget ser någon enorm kurspotential i SBB (kanske tvärt om till och med, de blankar även SBB), utan det är olika indexfonder och ETF:er som viktat om portföljen lite alternativt att det varit ett kapitalinflöde och att positioner således utökas.


Och på tal om Twitter och tweetande, följ mig gärna där! Länk.