Academedia fick stryk på onsdagen efter att det blivit känt att fastighetsmiljardären Roger Akelius köpt en dryg fjärdedel av bolaget från den nu tidigare huvudägaren Mellby Gård. Trots att köpet skedde till en premie om nästan 23 procent handlas nu skolkoncernen lägre än innan transaktionens offentliggörande.


Akelius köpte aktierna för 65 kronor styck, en bra bit ovanför dåvarande stängningskurs på 53 kronor. Nu handlas emellertid aktien omkring 48 kronor. Aktien har således sjunkit sedan Akelius inträde (saknas dock ett myndighetsgodkännande än så länge) och anledningen är de oklarheter som Akeliusintåget innebär.


Miljardären sa i en intervju att han är skeptisk till utdelning och att det är bättre att hjälpa lärarna och eleverna än att ge pengar till aktieägarna. Min önskan om att ge mig in i en friskoledebatt är helt och hållet obefintlig, men jag kan säga att även jag prioriterar utbildning över utdelning i den mån det handlar om ett binärt val.


Sett ur aktieägarnas perspektiv är däremot utdelningen en viktig kapitalåterföring från den stabila skolverksamheten, varför marknaden handlade ned aktien med som mest dryga 15 procent på onsdagen. Det är redan känsligt med utdelningar i och med branschen och att självaste (blivande) huvudägaren ratar dem förstärker utdelningsoron markant. Därtill vill han även öka lärarnas resurser, vilket å ena sidan är bra för eleverna men å andra sidan sänker vinsten hänförlig till aktieägarna. Det är än så länge bara snack och ingen verkstad, men börsen är framåtblickande och gillar inte osäkerhet. En viktig fråga är dock huruvida Akelius faktiskt menar det han säger eller om det finns några bakomliggande intentioner. Mitt korta svar på en sådan fråga är jag vet inte och svaret finns endast hos mannen själv. Att spekulera kring det blir endast det – spekulation. Kanske vill han fortsätta expansionen utomlands för att minska Sverigeberoendet och på så sätt kanske göra bolaget mer attraktivt samt minska den svenska politiska risken. Men, som sagt, allt är spekulation.


Jag testade att göra en snabb DCF-analys av bolaget och föga förvånande får jag fram en enorm uppsida, men då måste bolaget ses som ett traditionellt sådant. I stället är Academedia ett lågt värderat bolag fyllt av politisk risk som hämmar kapitalåterföringar och myndigheter som granskar varenda steg bolaget tar. Visserligen ska kapitalåterföringar endast ske när ett bolag inte kan investera sina pengar till en attraktiv avkastning, men Academedia har endast ökat intäkterna med 6 procent årligen de senaste 6 åren med stillastående vinstmarginal på strax under 4 procent. Beträffande tillväxten är jag också otrolig skeptisk till eventuella synergieffekter som motivering till förvärv, särskilt när förvärven sker utomlands.


Academedia är alltså en verksamhet som tvingas investera i sig själv, men som växt med 6 procent de senaste åren, och där den blivande huvudägaren säger sig inte gilla utdelningar. Oavsett om det han säger stämmer eller inte, gör det ett inte särskilt lockande case än mindre lockande om ni frågar mig. För mig spelar det ingen roll hur lågt aktien värderas, eftersom jag har svårt att se att någon uppvärdering någonsin skulle komma.