SBB är på tapeten nästintill varje dag och förra veckan bidrog inte med något undantag. Fastighetsbolaget kablade ut ett pressmeddelande på måndagen med beskedet att man genomför en ”strategisk översyn” av sitt innehav i sitt intressebolag JM.

SBB anlitade flera rådgivare i form av av banker som då ska ha värderat JM:s tillgångar till 36 miljarder kronor, vilket i runda slängar är tre gånger mer än bostadsbolagets börsvärde (cirka 13 miljarder). Man skulle ju vilja veta hur dessa banker har räknat, för även om JM av vissa ses som en billig aktie är diskrepansen mellan marknadens och bankernas värdering helt enkelt gigantisk.

Fortsättningsvis skrev SBB att de har fått förfrågningar från externa parter avseende innehavet och att översynen kommer att utreda både alternativ för minskning och ökning av innehavet, antingen ensamt eller med partners. Ett krux är att om SBB ökar innehavet kommer de behöva lägga budpliktsbud, vilket inte riktigt är i linje med att minska skuldsättningen beroende på hur det görs. Jag resonerade i ett tidigare inlägg om varför jag tror att SBB inte kommer att lägga bud på JM.

Något jag inte lyfte i det inlägget var dock att SBB behöver inte göra affären själva, utan de kan ju faktiskt ingå i ett samarbete med någon institutionell aktör och därmed drastiskt minska sin betalningsdel. Om SBB vill äga 50 procent av aktierna behöver de bara köpa 20 procent av aktierna, då de redan har drygt 30 procent. Det är minst sagt något billigare att köpa 20 procent av JM än 70 procent.

Är det på agendan att sälja JM?


Man skulle ju kunnat tro det med tanke på formuleringarna, men dagen efter skrev SBB:

SBB vill även klargöra att innehavet i JM är av strategisk vikt och skall ses som långsiktigt, i linje med vad bolaget tidigare kommunicerat.


Ytterst oklart vad SBB vill ha sagt med dessa två pressmeddelanden. Om de vill köpa JM borde de inte trissa upp kursen, vilket är vad de gör med ”36 miljarder”, och om de vill sälja borde de göra just det, men de vill ju inte sälja. Det är bakvänt. Det gör inte oss aktieägare något klokare, utan bara mer förvirrade. Ska man nu helt enkelt bortse från de här två pressmeddelandena, eller är det någon affär som ligger och kokar?