En stark efterfrågan och förbättringar i leveranskedjan tillsammans med prishöjningar innebär att Volvo-aktien kommer att stiga. Eller?


Det är Ålandsbanken som har haft möte med lastbilstillverkaren och uttryckt det som är skrivet ovan. Enligt banken ska bolaget även ha beskrivit marknadsutvecklingen under det första kvartalet som stabil, vilket jag inte kan minnas att jag hört förut. Om det är ny information är det i alla fall väldigt trevligt, men man kan diskutera om bolaget verkligen borde säga det till endast analytiker och inte alla aktieägare.


Det åsidosatt, kommer Volvo-aktien att stiga minst 40 procent till över 300 kronor? Det tror jag, men frågan blir i vilket tidsperspektiv. Är det om ett år, tre år eller tio år? Ålandsbanken har den riktkursen som ett långsiktigt värde, men påpekar också att det krävs en gynnsam konjunktur. Ett konjunkturkänsligt bolag behöver en bra konjunktur helt enkelt.


Medan vi väntar på kursutvecklingen kan vi få stora utdelningar med tanke på nettokassan på över 70 miljarder. Ålandsbanken hävdar också att en utdelningsnivå på 15 kronor per aktie (direktavkastning på 7 procent) är uthållig. För helåret 2022 tjänade Volvo 16 kronor per aktie, så de ska inte ens dela ut hela vinsten trots jätteutdelningen. Med andra ord borde utdelningen uthållig så länge inte vinsten rasar.


Att Volvo har en hög utdelningsandel framöver tror jag är troligt, eftersom kassan annars skulle svälla alldeles för mycket. Ledningen och styrelsen har visat att de vill ha en nettokassa, men samtidigt måste det också finnas en gräns för hur stor den ska vara.