På måndagskvällen blev vi varse om att Volvos fleråriga ordförande Carl-Henric Svanberg avböjer omval vid nästa stämma i mars.


Till Dagens industri sa han att han länge sett 2024 som en bra tidpunkt för sin avgång. Hans kanske främsta bedrift var att rekrytera Martin Lundstedt till vd-rollen, då han gjort ett utomordentligt arbete med att lyfta Volvos lönsamhet. Vem som blir nästa person att axla rollen är ännu inte klart.


Nu ska han ägna tid åt sina privata investeringar. Även om det är tråkigt att han avgår så är han trots allt 71 år och kanske vill växla ned lite.


Sedan Carl-Henric Svanberg tillträdde i april 2012 har Volvoaktien hittills gett en totalavkastning om 292 procent. Stockholmsbörsens totalavkastning uppgår under samma period till 261 procent.


Volvos största ägare är Industrivärden följt av Geely. I valberedningen finns emellertid inte Geely, utan där är Industrivärden representerade genom Lundbergssfärens Pär Boman som valberedningens ordförande. Han är även Handelsbankens styrelseordförande. Utöver honom består valberedningen av fondrepresentanter och Carl-Henric Svanberg själv.


Styrelsen har lång tid på sig att hitta en ny ordförande, då stämman sker först i mars om över ett halvår. På grund av en brist på kunskap om näringslivstoppar utöver de allra största vet jag inte vilka kandidaterna som kan ta klubban är. En kandidat kan däremot vara Martin Lundstedt själv, där han slutar som vd och blir ordförande. På grund av en någorlunda hög omsättning i ledningsgruppen minskar dock antalet interna kandidater för den då lediga vd-rollen något.


Men för ordförandeklubban är det svårare, i alla fall för mig. Att Pär Boman, en av Fredrik Lundbergs närmaste män, skulle axla ordföranderollen ser jag inte som troligt. För det första är han ordförande i valberedningen och i det fall valberedningen skulle nominera sin egen ordförande kan frågor väckas. För det andra kanske inte Geely gillar att Industrivärden stärker sitt grepp om Volvo genom att ta kontroll över ordförandeposten.


Därav tror jag att en extern person nomineras. Carl-Henric Svanberg kom från oljebolaget BP när han rekryterades. Sannolikt får vi reda på den nya föreslagna ordföranden inte långt före stämman, alltså om en lång tid.