Lastbilstillverkaren Volvo tog nyligen en rekordorder på eldrivna lastbilar från Holcim på 1.000 lastbilar. Det är en relativt ny produkt från Volvo, där leveranserna startade bara för fyra år sen.


Sett till endast första kvartalets leveranser på över 60.000 lastbilar är dock ordern ytterst marginell. Den är dessutom över flera år och år 2030 ska den schweiziska byggmaterialbolaget Holcim ha köpt totalt 1.000 stycken.


I stället för en finansiell effekt har det här mer av ett signalvärde, vilket Volvo vill lyfta fram. Jag kan inte minnas att Volvo, som är mitt näst största innehav, har kablat ut något sånt här angående en order för fossildrivna fordon. Lastbilstillverkaren har än så länge lyckats med sin elektriska lastbilssatsning, då bolaget har halva amerikanska och europeiska marknaden för tunga eldrivna lastbilar.


Det låter fantastiskt, men volymerna är så pass låga att marknadsandelarna inte säger särskilt mycket än. Exempelvis ökade Volvo sin marknadsandel för de eldrivna lastbilarna med 20 procentenheter i årstakt under det första kvartalet. Såna svängningar händer inte på stora marknader.


Oavsett är det positivt att det finns en efterfrågan för de elektriska lastbilarna. Under årets första tre månader ökade leveranserna med hela 254 procent, men likt ovan handlar det om små volymer. Från 193 fordon under Q1 2022 till 683 i Q1 2023. Orderingången för lastbilarna är samtidigt högre än leveranserna, då Volvos kunder lagt order på 825 stycken (upp 67 procent från 494 i Q1 2022).


För att vara lite positiv kring marknadsandelarna går det att säga att Volvo har en viss grad av first mover advantage, alltså en affärsmässig fördel genom att vara tidig på marknaden. Medan andra kanske fortfarande håller på att utveckla elektriska lastbilar har Volvo inlett serieproduktion.


Under 2020 levererades de första elektriska lastbilarna till kunder och antalet var hela 67 stycken. Under 2021 mer än fyrfaldigades dock leveranserna till 371 stycken och sen under fjolåret ökade de ytterligare till 1.211 elektriska lastbilar. Leveranserna för innevarande års första kvartal på 683 stycken innebär således att Volvo på tre månader redan levererat strax över hälften av antalet leveranser under förra årets 12 månader.Sett till intäkterna för de elektriska lastbilarna ser Volvo en potential att öka intäkterna med mer än 50 procent jämfört med fossildrivna, framför allt på grund av ett högre försäljningspris. Andra faktorer är ökade intäkter för autonoma lösningar, nya digitala tjänster och en ökad penetration av servicekontrakt samt en ökad längd på kontrakten.


Med tanke på dessa siffror är det förståeligt att Volvo vill skala upp produktion och försäljning av de eldrivna lastbilarna. Vad jag kan hitta delar däremot inte Volvo med sig av rörelsemarginalerna för de elektriska lastbilarna, så det är ett frågetecken.


Oavsett ser jag optimistiskt på Volvos satsning av elektriska lastbilar. Det högre försäljningspriset och längre servicekontrakten ser båda ut att bidra positivt till omsättningen och serviceaffären omsättningen mer stabil och mindre cyklisk. Jag skulle gärna sett marginalerna för dessa lastbilar, men det får jag vänta med. I takt med att produktionen av eldrivna lastbilar skalas upp förblir de fossildrivna lastbilarna en kassako som både finansierar de nödvändiga investeringarna och pyntar ut en fin utdelning till oss ägare.