Volvo rapporterade nu på fredagen för det första kvartalet och jag tycker att rapporten var urstark. Den visade på många positiva tecken och lättade min oro över vissa problem.

Om vi börjar med att kolla på siffrorna så kom rörelseresultatet in hela 26 procent högre än väntat. Även om omsättningen ökade så kom den stora rörelseresultatsökningen från den starka rörelsemarginalen. Marginalen var 1,3 procentenheter högre än väntat, vilket ändå får anses som avsevärt. Jämfört med samma period i fjol så steg omsättningen med drygt 10 miljarder till 105 miljarder, medan rörelseresultatet sjönk från nästan 12,1 miljarder till 8,5. Rörelsemarginalen sjönk också jämfört med förra året, till 8,1 från 12,8 procent. Utifrån Volvos justerade rörelseresultat och rörelsemarginal var siffrorna 12,7 miljarder respektive 12 procent, men här har bolaget justerat bort bland annat negativa effekter från Ryssland.

Vad är det som gör att jag tycker att den är stark då? Det handlar främst om att rörelsemarginalen kom in så pass högt som den gjorde, vilket chockade både analytiker och mig själv. Som nog ingen har missat så har bolagens insatsvaror blivit dyrare, till exempel genom de högre priserna på metaller, halvledare och energi. Såklart skulle det ju vara bättre om Volvo skulle kunnat behålla förra årets marginal på 12,8 procent, men man får då ställa sig frågan om hur mycket försäljning de ska offra för att kunna behålla den. Vd Martin Lundstedt skrev i vd-ordet att de arbetar proaktivt med prissättningen samt att de spår att problemen fortsätter, vilket inte direkt är någon kioskvältare. Beskedet upprepades även på rapportkonferensen av finanschefen.

Orderingången för lastbilar var i sin tur ned ganska rejält jämfört med förväntningarna. Den var 45,6 tusen mot väntade 58,5 tusen. Men ni som följt Volvo lite vet att bolaget har varit restriktiva med hur många order de tar, vilket även upprepades av vd:n:

Skälen bakom nedgången är att vi har varit restriktiva med att boka order för att hantera de långa leveranstider och för att säkra flexibiliteten på prissidan med tanke på den höga inflationen

Antalet levererade lastbilar steg också jämfört med samma period 2021. Från 52,4 tusen till 55,6, vilket är positivt. Däremot kommer Volvo fortsätta med produktionsstopp på grund av störningar i den globala leveranskedjan. På Volvos viktigaste marknader, Europa och Nordamerika, ökade lastbilsleveranserna med 21 respektive 7 procent, ett styrketecken.

Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om Volvo och bolagets rapport, men för att sammanfatta så är jag imponerad av rörelsemarginalen i detta högkostnadsklimat samt ser positivt på att de kunde öka leveranserna. Att orderboken var lägre än väntat ser jag inte som ett problem, då den redan är ”full och hälsosam”. Om något annat kan den restriktiva hållningen kanske förlänga lastbilscykeln.

Ökade jag mitt Volvoinnehav i dag? Nej, det gjorde jag inte. Men jag var inte långt ifrån. Jag ska fortsätta att läsa på lite i rapporten och vad ledningen säger.